Tilgjengelighetspris 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kjenner du til offentlige steder i Skien som har fått bedret tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelse i 2020?

Tilgjengelighetsprisen skal være en erkjennelse for bedring av tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelse i Skien kommune. Meningen med prisen er å stimulere flest mulig til å gjøre tiltak som er rettet mot universell utforming. Prisen skal stimulere til å bedre tilgjengeligheten til virksomheter i kommunen, og dermed virke som en spore for andre til å virke i samme retning.

 

Tilgjengelighetsprisen kan gis til offentlig tilgjengelige steder av ethvert slag i Skien kommune (tilgjengelighet til bygninger, informasjon, kultur, friluftsliv, idrett, arbeid, nærmiljø, restauranter, kaféer etc.). Kravet for å bli vurdert er at det i 2020 har blitt foretatt endringer for å bedre tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelse.

 

Tilgjengelighetsprisen 2020 er på kr. 25 000,- samt et innrammet diplom. Rådet for personer med funksjonsnedsettelse tar imot forslag til kandidater, og fungerer også som godkjennende jury. Alle innbyggere i Skien kommune kan fremme forslag til kandidater til prisen.

 

Fullstendige statutter for prisen kan ses her.

 

Forslag til kandidater samt begrunnelse for hvorfor kandidaten fortjener prisen sendes innen 1. mars 2021 til: postmottak@skien.kommune.no.

 

Spørsmål om prisen kan rettes til leder av rådet for personer med funksjonsnedsettelse Ragnar Grøsfjeld på telefon 958 17 202 eller e-post ragnar.grosfjeld@skien.kommune.no.

 

Publisert: 22.02.2021 08:27
Sist endret: 22.02.2021 13:09