Tilskudd til utvikling av Ibsen-produkter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune og Telemark fylkeskommune inviterer profesjonelle aktører innenfor kreative næringer til å søke om tilskudd til å utvikle nye Ibsen-produkter.

Hensikten med tilskuddet er å utvikle produkter som har en klar forbindelse til Ibsens liv, verk eller resepsjonshistorie og som kan profilere Telemark og Skien som Henrik Ibsens hjemsted. Produktene kan være materielle produkter eller opplevelsesprodukter. Produktet skal ha et næringspotensial.

Tilskuddet skal brukes til produktutvikling. Ansvaret for videre produksjon og drift skal ligge hos produkteierne. Det er ønskelig med felles lansering av produkter, konsepter eller prototyper i mars 2020.

Det er inntil 110 000 kroner til fordeling i 2019. Pengene kan tildeles ett eller flere utviklingsprosjekter.

Søknadsfrist er 14. oktober. Les mer om ilskuddsordningen her.

Publisert: 01.09.2019 09:19
Sist endret: 09.06.2020 13:35