Tilskuddsmidler til drenering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nå kan du søke om tilskudd til drenering.

«I Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret i 2012 ble det vedtatt å innføre tilskudd til drenering for å stimulere til bærekraftig forvaltning av jordressursene. God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass en vannmettet jord og er dermed et godt tiltak til å redusere klimagassutslippet fra jordbruket».

Tildelte midler fra Fylkesmannen til kommunene i 2019

Telemark/kommune Innvilget 2018 Tildeling 2019
0805 Porsgrunn 117 200 100 000
0806 Skien 608 420 600 000
0811 Siljan 26 000 100 000

Fra du søker om tilskudd til drenering har du tre år på å fullføre tiltaket. Etter tre år blir tilskuddet inndratt, men det er fortsatt mulig å søke på nytt når det er aktuelt.

Link til ordningen på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

• Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn.

I søknaden skal du beskrive dreneringsarbeidet og velge dreneringstiltak du planlegger å gjennomføre, inkludert plan for dreneringen. Du må laste opp grøfteplan. Andre vedlegg er avtale med eier om å gjennomføre tiltaket, dokumentasjon av tidligere drenering eller planering (landbrukskontoret kan ha disse i sitt arkivsystem) og detaljert kostnadsoverslag.

Instruksjonsfilm: Lenke til filmen

Mer informasjon i nytt rundskriv 2018/57 «Forvaltning av forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord».

Publisert: 21.03.2019 15:41
Sist endret: 03.07.2019 09:01