Tiltaksnivå 5B fra 9. mai

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Det innføres statlig tiltaksnivå 5B i Porsgrunn, Skien og Bamble fra og med midnatt til søndag 9. mai.

Det ble besluttet av regjeringen i dag. Tiltakene gjelder til og med 25. mai. 

I tillegg vil det utvikles en lokal forskrift med strengere tiltak. 

Dette er reglene i Skien nå med tiltaksnivå 5B og lokale tiltak.

Tiltaksnivå B, høyt tiltaksnivå

Barnehage og skole

 • Gult nivå i barnehager og på skoler som for resten av landet.

Det må gjøres lokale vurdering og kommunen kan beslutte rødt nivå når det er nødvendig:

 • I Skien er det innført rødt nivå i ungdomsskoler frem til og med 19.05.

Høyere utdanning

 • Ordinær undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler tillates i mindre grupper på inntil 10 personer.
 • Lokalene på universiteter, høyskoler, fagskoler og opplæring for voksne stenges for alle elever og studenter. Det skal være digital undervisning.
 • Fra og med 16. april kan lokaler på campus holde åpent der tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, der det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet, og studentene testes jevnlig for covid-19 i samsvar med råd fra smittevernmyndigheten i kommunen.
 • Biblioteker og lesesaler kan holde åpent.
 • Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.
 • Fra og med 3. mai blir ikke lenger voksenopplæringen (inkludert opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven) regulert i tiltaksnivåene. 

For mer informasjon om opplærings- og utdanningsinstitusjoner se helsedirektoratet.no.

Anbefalinger

 • Antallet du er sammen med i løpet av uken bør ikke være flere enn 10 personer. Disse kommer i tillegg til de du bor med, jobbkollegaer og kohorten i barnehagen eller på skolen.
 • Du bør holde 2 meters avstand til personer i risikogruppen og i situasjoner der smitterisikoen kan være høyere, som for eksempel fysisk aktivitet med høy intensitet og synging.
 • Unngå unødvendige reiser. Reiser til jobb som ikke kan gjennomføres på hjemmekontor, er å anse som nødvendige.
 • Det er anbefalt at du bruker ditt lokale kjøpesenter eller varehus.
 • Du kan reise til fritidsbolig, men bør ikke reise med andre enn de du bor sammen med. Gjør alle innkjøp før du reiser og unngå butikker, serveringssteder og møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Sett deg inn i de råd og regler som gjelder dit du skal og ikke ta imot besøk.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • Frisører og lignende én-til-én virksomheter kan holde åpent, men bør forsterke smitteverntiltakene med for eksempel bruk av munnbind eller redusere behandlingstilbud med nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Det bør være forsterkede tiltak i kollektivtransporten, for eksempel å bruke 50 prosent av kapasiteten i transportmiddelet.
 • Nærkontakter og husstandsmedlemmer bør følges opp og testes:
  • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av de nye virusvariantene, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til de nye virusvariantene.

Regler

 • Du kan ikke ha mer enn fem gjester hjemme eller på hytta, dette gjelder innendørs og utendørs. (Lokal regel).
 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.
  • I tros- og livssynshus kan det være 20 personer tilstede når alle sitter på faste, tilviste plasser.
  • I begravelser og bisettelser er det de nasjonale reglene om antall som gjelder.
  • Digitale arrangementer kan ha maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.
 • Det er ikke tillatt med innendørs organisert kultur-, idretts- eller fritidsaktiviteter for voksne som er 16 år eller eldre. Toppidrettsutøvere er unntatt og kan drive organisert trening innendørs. (Lokal regel).
 • Korps som øver frem til 17. mai er unntatt denne regelen og forholder seg til nasjonal retningslinjer knyttet til denne aktiviteten. (Lokal regel).
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan.
 • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal du bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Munnbind skal brukes på offentlige steder som:
  • Butikker
  • Kollektivtransport og innendørs stasjonsområder
  • Serveringssteder
  • Fellesområder på kjøpesentre
  • Lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter
  • Tros- og livssynshus ved begravelser og bisettelser
  • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi og sjåfør skal bruke munnbind når det er passasjerer i taxien.

Følgende skal holde stengt:

 • Treningssentre, med unntak for
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, med unntak for:
  • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 16 år. (Lokal regel.)
  • Rehabilitering og opptrening med arrangør
  • Individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
  • Svømming for toppidrettsutøvere
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter for voksne som er 20 år og eldre.

Du finner mer informasjon om treningssentre hos Helsedirektoratet.no.

Følgende virksomheter kan holde åpent:

 • Butikker og kjøpesentre
 • Serveringssteder, men de kan ikke servere alkohol.
 • For serveringssteder gjelder også: Maksimalt 5 personer rundt et bord, unntak for familier som overskrider dette antallet. Hvert bord regnes som en kohort, og det skal være minst 2 meter mellom alle kohorter. (Lokal regel).
 • Bibliotek
 • Tros- og livssynshus
 • En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.
 • Midlertidige utendørsmarkeder kan holde åpent.

Les mer om tiltaksnivå B og informasjon til profesjonelle aktører her (helsedirektoratet.no).

Formannskapet samles i morgen

Formannskapet i Skien møtes søndag 9. mai kl. 18.00. Der vil kommunedirektøren redegjøre for innholdet i lokal forskrift for Grenland som kommuneoverlegene i fellesskap har jobbet fram. Den lokale forskriften kommer i tillegg til nasjonal forskrift 5B.

- Vi har forsøkt, sammen med Bamble og Siljan, å få til en lokal enighet, basert på tiltaksnivået i 5B. Når Porsgrunn har avvist en lokal forskrift, så er det fornuftig og positivt at staten koordinerer oss. De fleste av tiltakene innenfor tiltaksnivå 5B er allerede vedtatt og innført i Skien, men det vil bli noen flere innstramninger både på arrangementer, treningssentre og skjenking. Det viktigste nå er felles innsats mot den smitteøkningen vi opplever i regionen vår, og tydelige meldinger til innbyggere og næringsliv om å etterfølge de reglene som gjelder.

Vi håper at denne felles innsatsen de kommende 14 dagene vil slå ned på det utbruddet som er, og at vi etter det kan gå tilbake til lokale forskrifter og målrettet innsats mot covid-19 viruset. Vi håper også at Grenland nå får økt andel vaksiner, siden våre innbyggere og vårt næringsliv har vært hardt rammet av pandemien i flere omganger, sier ordfører Hedda Foss Five.

Publisert: 08.05.2021 19:00
Sist endret: 14.05.2021 15:43