Trefelling i Skien sentrum

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune skal felle fem trær i sentrum.  Vi har planlagt å starte denne uken, men blir det mye snø må jobben utsettes grunnet brøyting.

To lønnetrær i «Hotellparken»

Ved rundkjøringen i Rektor Ørns gate ved tidligere Brekkeby videregående skole står det et lønnetre tett på veien og gang- og sykkelstien. Treet er tostammet og har flere topper. Det er mye råte i treet og den ene store greina som henger ut over gang- og sykkelstien og Rektor Ørns gate har fått en stor revne. Vi har mottatt bekymringsmeldinger om dette, blant annet fra Statens vegvesen. Ved siden av dette treet står det et mindre lønnetre som har blitt undertrykt av den store og dårlige lønna. For at vi skal kunne få til å felle det store treet, er det sannsynlig at vi også må felle det minste lønnetreet. Vi vurderer om vi skal plante et nytt lønnetre som erstatning for treet/trærne vi feller.

Ett bøketre i Plesnerparken

Lengst ut mot rundkjøringen i Duestien står det et to-stammet bøketre. Treet har flere store tørre og døde greiner som står i fare for å falle ned på forbipasserende fotgjengere, syklister og bilister. Dette er typiske skader forårsaket av graving i rotsonen i forbindelse med at veien og gang- og sykkelstien ble anlagt. Vi har gjennom årenes løp stelt mye med dette treet og beskåret tørre og døde greiner, men ser at treet blir stadig dårligere. Ved jevne mellomrom har vi mottatt bekymringsmeldinger om treet. Treet står utsatt til og felles derfor av sikkerhetshensyn.

Det andre bøketreet som står i Plesnerparken er i noe bedre stand, men vi vil samtidig gå inn og gjøre tiltak her ved å beskjære tørre greiner og fjerne greiner som har usikre greinfester. Vi vil plante inn nye trær som erstatning. Treslag, antall og plassering vil bli nøye bli vurdert.

To bjørketrær på Bakkestranda

Vi skal felle to av bjørketrærne på Bakkestranda. Dette ble vedtatt i Hovedutvalg for klima, miljø, næring og friluftsliv 23. januar 2019.

Publisert: 04.03.2019 10:13
Sist endret: 03.07.2019 09:01