Trenger hjelp til å rydde friområder

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Lag og foreninger kan hjelpe kommunen å rydde forsøplede friområder og tjene penger.

Hovedutvalget for klima, miljø, næring og friluftsliv bevilget tidligere i år 200 000 kroner til opprydning av søppel i friområder. I vedtaket er det et ønske om at midlene skal gå til lag og foreninger som kan bidra til opprydningen. 

Skien kommune ønsker å opprette en gruppe bestående av lag og foreninger som vi kan ta kontakt med når en forsøplingssak oppstår. En forsøplingssak kan for eksempel være opprydning av plastsøppel liggende i et skogområde eller å levere gjensatte EL-artikler til godkjent mottak.

Belønningen for å utføre opprydningsoppdrag blir bestemt på forhånd og er beregnet ut fra omfanget. Skien kommune trekker ut hvilke lag og foreninger som får tildelt de ulike opprydningsoppdragene. Så selv om dere er registrert i gruppen er dere ikke garantert å få tildelt oppdrag.

Kriterier laget eller foreningen må oppfylle for å få opprydningsoppdrag

  • Skien kommune og laget eller foreningen inngår en skriftlig avtale.
  • Laget eller foreningen må ha én person som er ansvarlig for opprydningsoppdraget. Personen må være over 18 år. De som deltar på opprydningen må være egnet til oppdragets kompleksitet og lokasjon, og som utgangspunkt bør ingen under 13 år delta i oppryddingen.
  • Forsikringsordningene til kommunen gjelder ikke for de som utfører oppdraget. De som deltar må være dekket av foreningen eller lagets forsikring. Dette i tilfelle det skjer en ulykke.
  • Etter at avtalen med Skien kommune er signert har laget fire uker på å fullføre oppdraget.
  • Laget eller foreningen må dokumentere at oppdraget er utført med bilder, kvittering for levert avfall på godkjent mottak og eventuelt en befaring med ansatt i kommunen.

Hvordan melde på laget eller foreningen?

  • Du sender en e-post til LeneBorvik.Larsen@skien.kommune.no.
  • I tittelfeltet i e-posten skriver du: Påmelding opprydning søppel.
  • I e-posten opplyser du om navnet på laget eller foreningen, kontaktperson, telefonnummer og at dere ønsker å stå registrert i gruppen som kan ta på seg opprydningsoppdrag.

Vi må ha mottatt påmeldingen innen 28.oktober 2019.

Skien kommune tar så kontakt med dere og gir nødvendig informasjon om et opprydningsoppdrag. Dere må gjøre en vurdering om oppdraget er passende for laget eller foreningen, og gi en tilbakemelding til kommunen om dere ønsker å takke ja til oppdraget.

Spørsmål

Må laget betale for å levere avfallet på gjenvinningsstasjon og bilkjøring eller kan vi be om refusjon for dette?

Svar: I belønningen for å utføre oppdraget er slike kostnader tatt hensyn til og laget får ikke refundert andre utlegg.

 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med klima- og miljøvernrådgiver Unni Husby Melby på mobil 465 02 356 eller miljøvernsjef Eigil Movik på mobil 996 91 083. 

Publisert: 15.10.2019 14:14
Sist endret: 09.06.2020 13:35