Universell utforming av Fiskeslepet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fotgjengerkryssingen ved Fiskeslepet i Skien sentrum skal få universell utforming i sommer. Gravearbeidene starter i dag og skal være ferdig til matfestivalen Mersmak.

Skien kommune har ansvaret for prosjektet som skal gjøre det enklere, tryggere og mer behagelig for bevegelseshemmede og orienteringshemmede å krysse Fiskeslepet. Kryssingen er en mye brukt forbindelse mellom sentrum og Bryggeparken. Tiltaket er valgt ut i samarbeid med brukergruppene, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Blindeforbundet. Det er bevilget statlige belønningsmidler til prosjektet.


Smågatesteinen i fotgjengerkryssingen gir dårlig fremkommelighet for bevegelseshemmede og er vanskelig å orientere seg etter.

Hva skal gjøres?

  • Smågatestein byttes ut med granittheller i en 2 m bred gangbane, slik at man får en tydelig retning og kontrast. Granitthellene gir en jevn overflate som er det beste for bevegelseshemmede.
  • To rader mørk storgatestein plasseres langs hele gangbanen, slik at dette blir en ledelinje for orienteringshemmede, både visuelt og taktilt.
  • Varselfelt skal gjøre orienteringshemmede oppmerksomme på møtende trafikk fra sykkelveg og kjørebane.

Illustrasjonen viser hvordan den nye løsningen blir.

Anleggsarbeidene

Det blir framkommelig for gående, syklende og biler i hele byggeperioden, men det blir noe endret kjøremønster inn til Arkaden og Kaffehuset. Endringer i ferdselsmønster blir skiltet.

Gjennomføringen vil skje i to faser:

  • Arealet i kjørebanen blir utbedret i ukene 23 til 28. I denne perioden må biltrafikken gå i sykkel- og gangarealet.
  • Den andre delen blir tatt i august.

Veidekke Entreprenør AS og Anleggsgartner Nordengen AS gjennomfører tiltaket for Skien kommune.

Kontaktpersoner i Skien kommune
Per Egil Neset tlf. 916 60 718 (anleggsleder)
Marie Ekelund tlf. 976 02 361

Publisert: 05.06.2019 13:33
Sist endret: 03.07.2019 09:01