Utslipp av grisegjødsel i Norsjø

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I går formiddag ble det ved en feil sluppet ut ca. 200 kubikkmeter fortynnet grisegjødsel i Norsjø, ved Odden brygge i Midt-Telemark kommune. Uhellet skjedde ved at en port i gjødselkjelleren kollapset.

Kommunene langs Norsjø er orientert om forholdet og har vurdert tiltak sammen med Mattilsynet.

Skien vannverk er godt dimensjonert, og vi er sikre på at vannet vi leverer til abonnentene våre er trygt å drikke. Vi vil likevel øke prøvetakingsfrekvensen på rå-vannet framover, som en ekstra sikkerhet.

Normalt vil det gå flere måneder før en slik forurensning fra nord i Norsjø, kommer fram til vårt vannverk. Forurensningen vil også normalt følge overflatevannet og ikke komme ned mot vårt vanninntak på 62 meters dyp.

NVE har varslet mye snø i fjellet og fare for flom i Skiensvassdraget. Dette vil bidra til ekstra fortynning i vannmassene og dermed redusere faren ytterligere.

De som bruker Norsjøvann urenset, og bor i nærområdet til utslippet, bør vurdere å koke vannet som skal drikkes de første ukene.

Publisert: 16.04.2020 15:43
Sist endret: 09.06.2020 13:35