Vær med å forme framtidas Skien!

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune sender nå sin planstrategi for de kommende fire årene ut på høring. Nå får du anledning til å påvirke hvordan byen vår skal utvikle seg.

Planstrategien vil blant annet bli tilgjengelig på kommunens egen hjemmeside, Her vil det også være mulig for alle kommunens innbyggere, og andre, å komme med kommentarer, spørsmål og forslag til endring. Du kan også bruke e-post eller brevpost. Frist for innspill er 30. juni.

 

Hva er en strategi?

En planstrategi er en analyse av status, muligheter og utfordringer på viktige områder for Skien kommune. Til sammen skal svarene gi føringer for hva bystyret skal arbeide for i perioden vi er inne i.

Når strategien er lagt kommer en ny kommuneplan – både samfunnsdel og arealdel.  De planene vi har er ganske gamle, og det skjer mye nytt. At vi er blitt regionhovedstad er en ting, men også at alle norske kommuner må legge FNs bærekraftmål til grunn når vi skal planlegge.

 

Bra -og mindre bra

Skien er en bra kommune å leve i.  Grenland har steget i gradene til å ligge som nr ni av Norges mest attraktive regioner-  fra 40. plass. Likevel har vi lavere vekst i befolkning og arbeidsplasser enn det vi hadde ønsket. Negativ utvikling i barnefattigdom, sosialhjelp og psykisk helse er også noe som må tas tak i. Klimautfordringene må også settes høyt, og vi må ta vår del av ansvaret.

 

Arbeidet med ny kommuneplan vil for alvor starte opp til høsten, og skal pågå i to år. Nå håper vi at dere som innbyggere og dere i nærings-- og organisasjonsliv blir med å forme den.

 

Her er forslaget til strategisk plan.

 

Her kan du komme med innspill:

Kontaktperson for prosjektet: prosjektleder Andreas Viumdal

Andreas.Viumdal@skien.kommune.no

 

Publisert: 06.05.2020 13:47
Sist endret: 09.06.2020 13:35