Viktig informasjon fra NAV Skien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


NAV Skien er som andre berørt av den pågående korona-situasjonen. For å best mulig sikre både deg og våre ansatte i en tid der risiko for smitte er høy, ber vi om forståelse for at flertallet av oss nå jobber hjemmefra og ikke er tilgjengelig for fysiske møter.

Vi skal likevel sørge for at du får den oppfølging og økonomisk hjelp og som er nødvendig for å klare deg gjennom denne krisen.

Vi ber derfor om at du bruker telefon og digitale kanaler for å komme i kontakt med NAV Skien.

 

Informasjon og råd til ansatte som permitteres

Har du fått varsel om permittering finner du oppdatert informasjon på nav.no.

Husk at arbeidsgiveren din må gi deg nødvendig dokumentasjon, slik at NAV raskt kan behandle søknaden din om dagpenger.

Dette må du ha med i søknaden

Permitteringsvarsel:

Permitteringsvarselet må inneholde følgende: Dato, varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og underskrevet protokoll på at vilkår for permittering er oppfylt.

Arbeidsavtale eller bekreftelse på arbeidsforhold 

Bekreftelse på arbeidsforhold må inneholde følgende: når startet vedkommende i jobben, stillingsprosent, eventuell informasjon om variabel arbeidstid/skift/turnus/rotasjon

Eksempel på bekreftelse på arbeidsforhold:

Ola Nordmann har vært ansatt hos [Bedriften] som økonomimedarbeider siden januar 2008. Han har jobbet i en 100 prosent stilling til dags dato med ordinære arbeidstider.

For å kunne søke om dagpenger må du være registrert som arbeidssøker.

Kort veiledning for registrering som arbeidssøker hos NAV
 1. Gå til nav.no
 2. Klikk på «Hva er din situasjon»
 3. Klikk på «Er du arbeidssøker eller permittert?»
 4. Velg din situasjon
 5. Registrer deg – ha tilgjengelig BankID/BankID på mobil
 6. Søke dagpenger: Klikk på Skjema og søknad på forsiden. Her finner man fremgangsmåte steg for steg.
 7. Registrere CV på arbeidsplassen.no

 

Dersom du utover dette trenger bistand til å registrere deg som arbeidssøker og/eller søke om dagpenger kan du ringe NAV Skien sin vakttelefon for dagpenger 406 38 116. 

Vakttelefonen er betjent mandag - fredag mellom 09.00 – 14.30.

 

 

Viktig informasjon til arbeidsgivere vedrørende permitteringer/oppsigelser

NAV Skien går nå ut med viktig informasjon til alle arbeidsgivere som nå vurderer å permittere eller si opp sine ansatte i forbindelse med koronaviruset. De neste dagene og ukene forventer NAV stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte. Her kommer noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte.

Les digital informasjon først

Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider.

Viktige lenker:

 

Hvem gjør hva?

Arbeidsgiver

 • Virksomheter som er bundet av tariffavtale, har drøftelsesplikt med de tillitsvalgte ved permittering og skal avholde et møte med de tillitsvalgte for å avklare situasjonen. Det skal føres protokoll fra dette møtet. Virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale har ingen drøftelsesplikt. Det anbefales likevel å avholde et tilsvarende møte, eventuelt allmøte, og at det skrives referat.
 • Gi permitteringsvarsel til alle som skal permitteres. Permitteringsvarselet skal være datert, angi varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt.
 • Det må begrunnes i permitteringsvarselet hvorfor de mener at dette gjelder ekstraordinære omstendigheter.
 • Det bør også fremkomme at det er enighet om dette med de ansatte i protokoll hvis det er gjort drøftinger med tillitsvalgtsapparatet.
 • Hvis 10 eller flere arbeidstakere blir berørt skal det sendes melding til NAV (skjema NAV 76-08.03):

Melding til NAV om masseoppsigelser mv

 

Arbeidsgiver må sende permitteringsvarsel til de ansatte som blir permittert:

Varselet skal inneholde: Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering.  

I tillegg ber vi deg som arbeidsgiver oppgi følgende varselet:  

 • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)  
 • Den permitteres stillingsstørrelse  
 • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.   

Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger.   

NAV vil fortløpende oppdatere denne informasjonen i vårt informasjonsmateriell. 

Bedrifter i Skien som trenger råd og veiledning utover dette kan kontakte oss på NAV Skien sin vakttelefon for arbeidsgivere 406 38 131.

Vakttelefonen er betjent mandag – fredag mellom 09.00 - 14.30

Du kan også henvende deg til en av våre markedskontakter:

Katrine Hestenes, tlf 906 62 047, katrine.hestenes@nav.no

Anita Nøstdahl, tlf 402 46 368, anita.nostdahl@nav.no

Vegar Falch-Pedersen, tlf 452 30 443, vegar.falch-pedersen@nav.no

 

 

 

Trenger du økonomisk sosialhjelp?

Vi ønsker at du skal få den hjelpen og oppfølgingen du trenger uten fysisk oppmøte på NAV-kontoret.

NAV Skien har digitale søknader om økonomisk sosialhjelp. Vi anbefaler deg å bruke denne muligheten

Ta meg til det digitale søknadsskjemaet

Dersom du allerede kommuniserer digitalt med din veileder ber vi deg ta kontakt via Ditt NAV og aktivitetsplanen

Om du er i en akutt- eller nødsituasjon ber vi deg vi deg sende en akutt søknad om sosialhjelp via våre nettsider.

 

Om du ikke har mulighet til å benytte deg av våre digitale tjenester kan du ta kontakt på NAV Skien sin vakttelefon for økonomisk sosialhjelp 406 38 067

Vakttelefonen er betjent mandag - fredag mellom 09.00 – 14.30.

Husk! Sender du digital søknad i en akutt situasjon, bør du være tilgjengelig på telefon etter at søknaden er sendt. Du kan nemlig bli kontaktet for flere detaljer om søknaden din!

 

For andre henvendelser kan du kontakte oss direkte på «Ditt NAV» eller ringe

vårt kontaktsenter på 5555 3333 for personbruker og 5555 3336 for arbeidsgiver. 

 

Publisert: 19.03.2020 12:45
Sist endret: 09.06.2020 13:35