Vintervedlikehold i Skien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vinteren nærmer seg med stormskritt. Hva kan du forvente og hvordan kan du bidra i vinter?

Skien kommune har ansvar for snøbrøyting og rydding av 410 kilometer veier, 40 kilometer gang- og sykkelveier og 10 kilometer fortau.

Brøyting
Brøyting av de kommunale veiene starter når snødybden har nådd 5 cm. Under normale forhold tar det 8 – 10 timer å brøyte hele veinettet. Det betyr at det kan ha kommet mer snø der du bor før vi brøyter. Hovedveger, spesielle skolebussruter, gang- og sykkelveger og fortau blir brøytet først. Deretter brøyter vi boliggater. Ved unormalt mye nedbør eller spesielt glatte veger har fremkommelighet for utrykningskjøretøy første prioritet. I sentrum er det gårdeier som har ansvar for å måke fortauet utenfor egen eiendom når det snør.

Innkjørsler
Eiendommer som ligger langs kommunale veier må regne med å få snø brøytet inn i innkjørselen. Beboere må selv rydde egen innkjørsel. Unngå å måke snø fra innkjørselen ut på fortau eller i veibanen.

Strøing
Strøing gjennomføres etter behov og gjelder først og fremst fortau og gang- og sykkelveger. I sentrum er det gårdeier som plikter å strø fortauet utenfor egen eiendom når det er glatt.

Skilting – vinterregulering (parkering forbudt)
Skilt med parkeringsforbud kan bli plassert ut minimum 24 timer før de trer i kraft. Hensikten er å bedre tilgjengeligheten for de som brøyter. Parkerte biler langs veien kan hindre brøyting og bortkjøring av snø. Vi oppfordrer alle til å følge nøye med på skilting der de ferdes for å unngå å parkere i strid med forbudsskilt. Parkeringsforbud opphører når Skien kommune tar ned skiltene.

Hva forventer vi av deg?

  • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene - enten du går, sykler eller kjører
  • At du parkerer slik at brøytebilen kommer fram
  • At du ikke setter tilhengere, båthengere eller andre gjenstander i vegbane eller -grøft
  • At du selv rydder egen innkjørsel
  • At snø fra egen eiendom ikke måkes ut i vegen
  • At du har forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig for oss å innfri dine forventninger

Lese mer om vintervedlikehold i Skien.  Vi har laget trykksaker som beskriver Vintervedlikehold i Skien og Vintervedlikehold i Skien sentrum

Kontakt
Har du spørsmål, ta kontakt med vårt Servicesenter på telefon 35 58 10 00.

Publisert: 05.11.2019 09:33
Sist endret: 16.05.2020 10:56