Zipline og tilgjengelighetspris

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ordfører Hedda Foss Five åpnet en tilrettelagt zipline i Skien fritidspark i dag. Og mange var klare til å prøve etter at snoren var klippet.

- Dette er et veldig bra anlegg og det er fint at enda flere får muligheten til å bruke det, sa ordføreren på åpningen.

En gave fra Sparebankstiftelsen på 300 000 kroner har bidratt til å realisere det som er Norges eneste tilrettelagte zipline. Flere ulike organisasjoner har vært involvert for å få dette til. 

Tilgjengelighetsprisen 2020

Samtidig med åpningen ble Tilgjengelighetsprisen 2020 delt ut. Den gikk til Hotell Fritidsparken og Skien Fritidspark som fikk heder for sitt arbeid med å gjøre hotellet enklere å bruke for personer med nedsatt funksjonsevne.

Begrunnelse for tildelingen er arbeidet som gjøres for at personer med alle typer funksjonsnedsettelser er velkomne. Vinneren oppfyller følgende kriterier i tilgjengelighetsprisens statutter:

 • Tiltaket skal komme flest mulig brukergrupper til gode.
 • Kvaliteten (gjennomføringen) av tiltaket må være god.
 • Kandidaten har vist en positiv holdning / forståelse for å ivareta brukernes
 • interesser og behov.
 • Tiltaket er et bidrag til å komme nærmere målet om full deltakelse og likestilling for
 • personer med funksjonsnedsettelse i samfunnet.
 • Kandidaten har tatt personer med funksjonsnedsettelse på alvor som brukergruppe /
 • kundegruppe.
 • Personer med funksjonsnedsettelse har hatt innflytelse på utformingen av tiltaket
 • (brukermedvirkning).
 • Tiltaket viser at bedre tilgjengelighet handler mer om omtanke og holdninger enn
 • kostnader.
 • Kandidaten har vist stor kreativitet og nytenkning for å bedre tilgjengeligheten.
 • Det er også verdt å merke seg at kandidaten ble (uavhengig av hverandre) foreslått av landets to store paraplyorganisasjoner for funksjonshemmede; FFO og SAFO.

Det er Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Skien kommune som deler ut prisen.
Les mer om Tilgjengelighetsprisen

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne ga Tilgjengelighetsprisen 2020 til Skien Fritidspark

Publisert: 05.06.2021 14:49
Sist endret: 07.06.2021 08:16