For skolene

Appelsinia er først og fremst en festival for barn og unge. I løpet av fem dager får de møte Norges beste barn- og ungdomsbokforfattere. På disse sidene finner skolene mye relevant info om Appelsinia.

For at elevene skal få glede av å delta på festivalen, er det avgjørende at de er godt kjent med hva de skal være med på. Opplevelsen av formidlingene blir større når elevene har hørt om forfattere og deres bøker på forhånd. Men den aller beste forberedelsen er å lese en eller flere bøker før forfattermøtene. Det kan også være en god forberedelse å tenke ut noen spørsmål til forfatterne.

Bøkene forfatterne skal formidle under festivalen er til utlån på biblioteket. Det går også an å kontakte forlagene og spørre om å få tilsendt et leseeksemplar.

Oversikten over hvilke klasser som skal delta på de ulike formidlingene finner dere på DKS Telemarks sider (KSYS).

Vi har laget forslag til hvordan man kan forberede elevene på forfattermøtet. Bruk det gjerne :)