Litteraturfestival Skien 8.-11. sep 2020

Forarbeid hever opplevelsen

Leseopplevelsen blir bedre av å snakke om boka. Dialog og formidling bidrar til å styrke lesekompetansen.

Forslag til for- og etterarbeid:


1. Finn ut hvilken forfatter klassen skal møte. Finn gjerne ut litt om forfatterskapet også. Et lite søk gir mange treff. Både forlagenes nettsider og aviser er gode kilder til informasjon om forfatterne og bøkene deres. Dere finner også litt om de ulike forfatterne på Appelsinias egne sider..

2. For å skape ei god lesestund, kan det være en god idé å ha et fast lesehjørne i klasserommet. Lag en «kontrakt» med elevene om at det er i dette hjørnet at dere har høytlesning. Noen lager sirkel, mens andre bruker klasserommet slik det er.
Les først baksideteksten for elevene. Den er skrevet med tanke på å få leseren interessert. Les første kapittel.

3. Dialog: Hvem handler boka om? Hvem tror dere er hovedpersonen? Fortell om hovedperson og biperson. (Evt. protagonist og antagonist for de litt eldre).

4. Tegne og reflektere. (Utstyr: Langt stykke papir, tusjer evt. tape). Legg et langt stykke papir på gulvet. Om hovedpersonen i boka er et barn, kan en elev legge seg ned på papiret. Er hovedpersonen voksen, legger den voksne seg ned. Få en elev til å tegne et omriss av personen som ligger på papiret. Skriv deretter navnet på hovedpersonen i boka over omrisset. Spør elevene hva de vet om denne karakteren så langt. Det de vet, skriver de inni omrisset. Spør så elevene hva de ikke vet om denne personen, det kan de skrive utenfor omrisset. Har elevene blitt kjent med en biperson i historien, kan de gjøre tilsvarende med denne karakteren. Heng opp tegningen og la den henge i klasserommet til dere har lest ut boka.

5. Les videre. Innlevelse i opplesningen øker interessen for historien. Jo friere du leser, jo bedre er det. Pauser er et viktig virkemiddel. Det øker spenningen og gir rom for å skape bilder. Stopp gjerne lesingen på en spenningstopp, det vil pirre elevene og gjøre at de gleder seg til neste lesestund. Dessuten får de tid til å tenke og lage egne bilder.

6. Dialog. Hva tror dere vil skje? Hvorfor gjør han eller hun slik eller sånn? Er det riktig å gjøre slik som hovedpersonen gjør? Ha ville dere gjort om dere var i hans eller hennes sted?

7. Tekstutdrag. Hvis det er en liten dialog i teksten, går det an å kopiere den opp eller å be elevene om å skrive den ned. Del klassen inn i små grupper som kan lese teksten på ulike måter (f. eks. nøytralt, med innlevelse, eller med bestemte følelser). Hva skjer med innholdet i dialogen når den leses på ulike måter? Forandrer den seg?

8. Praktisk oppgave i par. a. Skriv biografien til en av figurene (korte setninger) b. Tegn et kart/åsted for stedet hvor handlingen i boka foregår c. Finn en situasjon der hovedpersonen gjør noe sammen med en biperson og spill situasjonen (improvisasjon).

9. Les et kapittel videre (eller det som passer). Har det kommet frem ny informasjon om hovedpersonen? Eller er det noe mer elevene lurer på om karakteren? Fyll ut i skissen (se punkt 4).

10. Skriv et intervju. Tenk dere at dere har en intervjuavtale med forfatteren. Hva ville dere spurt ham eller henne om? Skriv ned spørsmålene.