Hvem er vi?

Appelsinia litteraturfestival for barn og unge startet i 2013. Skien er Henrik Ibsens barndomsby, og som Ibsenby skal vi formidle ny og spennende litteratur til barn og unge.

Målet for Appelsinia er å inspirere til  leseglede. Vi vil la barn og unge i Sien få møte landets aller beste forfattere og illustratører.

Det er Skien kommune som eier festivalen. Det er kulturkontoret som har hovedansvaret for festivalen i samarbeid med Skien bibliotek, Telemark fylkesbibliotek, Litteraturhuset i Skien og DKS Telemark. Festivalen er støttet økonomisk av Norsk Kulturfond og Telemark fylkeskommune.

Årets programrådet har består av Vibeke Stokka (fylkesbibliotekar og litteraturprodusent i DKS Telemark), Sian Johansen (Litteraturhuset i Skien) og Troels Posselt (Foreningen!les). 

Prosjektgruppa for Appelsinia består av:

Rådgiver
Helle Riis
tlf. 958 66 468

Barnebibliotekar
Marte Lie Kverme
tlf. 35 58 13 63

DKS-koordinator
Eli L. Haugland
tlf. 95 00 15 66

Navnet Appelsinia kommer fra et av Henrik Ibsens skuespill, Bygmester Solness. Byggmensteren lover den unge Hilde Wangel at han skal bygget et kongerike til henne. Dette kongeriket, hvor hun skal være prinsesse, skal hete Appelsinia.