Forbedrer populær turvei på Bakken

Innhold

Turveien rundt Hjellevannet er en av byens mest populære og nå opparbeides en forbindelse mellom Strandgata og Oscars gate.

Kommunen eier grunnen, men arealet er uframkommelig for allmennheten. Det har vært regulert en turvei gjennom området siden 1985.

Dersom man kommer fra Bakkestranda, ender turveien i en blindvei ved Strandgata - og man må benytte gatenettet. Den nye delstrekningen vil gi en forbedret turveiforbindelse på Bakken og rundt Hjellevannet.

Den nye forbindelsen blir 2,5 meter bred med asfalt og belysning. Dette finansieres med statlige belønningsmidler gjennom Bypakke Grenland og investeringsmidler i Skien kommune.

Byggearbeidet startet før påske og turveien skal stå ferdig i mai.

Til toppen