Presentasjoner fra folkemøte om fornybar kraft

Innhold

Tirsdag 9. mai inviterte Skien kommune til folkemøte om fornybar kraft i Skien. Se presentasjoner fra møtet.

Rundt 100 personer deltok på møtet som startet med innledninger og avsluttet med panel hvor det var mulig å stille spørsmål.

Se opptak fra folkemøtet.

Skien kommune har fått utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om fornybar kraftproduksjon med fakta om temaet. Les kunnskapsgrunnlaget.

Presentasjoner

Hovedpunkter fra kunnskapsgrunnlaget om kraftbehovet i Skien kommune ved Knut Amlie, utbyggingsansvarlig i Skien kommune. Se presentasjonen

Dilemmaene ved det grønne skiftet ved Ådne Naper, leder av hovedutvalg for klima, plan og areal i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Se presentasjonen

Hvorfor trenger Grenland mer kraft? ved Thea Øverli, senioringeniør Utvikling og analyse hos Lede AS. Se presentasjonen

Kraftbehov og industrielle muligheter ved Sverre Gotaas, leder av Herøya industripark, regjeringens Teknologiråd, og medlem av energikommisjonen. Se presentasjonen

Friluftsliv og økt kraftproduksjon- mulig sameksistens? ved Eirik Knive, fylkeskoordinator for Forum for natur og friluftsliv (FNF) Telemark. Se presentasjonen

Kraftproduksjon og naturverdier ved Anne Mjelva, leder for Naturvernforbundet avd. Grenland. Se presentasjonen

Vurderinger og faktagrunnlag tilknyttet sol og vindkraftprosjekter ved Jørgen Bølling, fagleder solkraft og fjernvarme i NVE. Se presentasjonen

Bildet viser deltakerne på folkemøtet.
Rundt 100 personer deltok på folkemøtet i Ibsenhuset 9. mai.
Knut Amlie presenterer kunnskapsgrunnlag om kraftbehovet i Skien.
Knut Amlie presenterte kunnskapsgrunnlag om kraftbehovet i Skien.
Til toppen