Rapport om datasentrenes funksjon

Innhold

Rapporten "Et døgn uten internett - datasenterens funksjon i vårt digitale samfunn" ble lansert på Næringslivets Hus 23. mai.

På oppdrag fra Abelia, Skien kommune og Norsk Datasenterindustriforening har InFuture utarbeidet en rapport som ser på hvordan et uforutsett utfall av datasentre vil påvirke oss på individnivå og som fellesskap.

Arbeidsplassen, hverdagslivet og en rekke viktige funksjoner i hele samfunnet er bundet sammen og koblet opp til digitale tjenester, sensorer og måleinstrumenter.

Det gjør den digitale grunnmuren i samfunnet til kritisk infrastruktur. Hjertet i den digitale infrastrukturen er et datasenter.

Ofte tenker vi på brudd på tilgangen til vann og strøm som de mest kritiske beredskapshendelsene, men hva skjer dersom tilgangen til internett plutselig forsvinner?

En gjennomsnittlig internettbruker i Skandinavia er hver dag innom 40 datasentre.

For å øke bevisstheten rundt hvilke funksjoner den digitale grunnmuren bidrar med i vårt digitale hverdagsliv, er følgende tankeeksperiment gjennomført:

Hva skjer om datasentrene går ned? Hvordan vil det påvirke en helt vanlig norsk familie, og hva vil det ha å si for samfunnet?

Statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet fikk overrakt rapporten av representanter fra Abelia, Skien kommune og Norsk Datasenterindustriforening.

Les rapporten "Et døgn uten internett".

Monika Lønnebakke, næringssjef i Skien kommune og Gunn Karin Gjul statssekretær
Monika Lønnebakke, næringssjef i Skien kommune og Gunn Karin Gjul statssekretær deltok på lansering av rapporten
Til toppen