Frivilligbørs 2022

Hele 47 nye samarbeidsavtaler ble signert i løpet av én børstime i Ibsenhuset lørdag 10. september.

Dette var altså Skiens første frivilligbørs. Her var både frivillige organisasjoner, offentlige virksomheter og lokale bedrifter invitert. Deltakerne skulle gå rundt og snakke med hverandre - på jakt etter nye samarbeid.

I løpet av én time ble hele 47 samarbeidsavtaler signert og registrert.

Fornøyde deltakere stiftet nye bekjentskap og fant mange muligheter for samarbeid med hverandre. Og det var stor variasjon i hva slags avtaler som ble inngått. 

Frivilligbørsen hadde også en børsjury som foretok en uhøytidelig kåring av samarbeidsavtalene som ble inngått. Børsjuryen bestod av utvalgsleder for Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet Harald Haraldsen, kultursjef Guro Honningdal og Grenland næringsforening ved Gunnar Otterdahl Kleven. Børsjuryen trakk ut vinnere i tre kategorier:

Første avtale: Samarbeidsavtale mellom Grenland Keezen- og brettspillklubb & Klyve nærmiljøsenter om å arrangere en introkveld.

Kreativ avtale: Samarbeidsavtale mellom Gulset ungdomsskole & Omvendt julenisse om å bidra med oppgaver og prosjekter på Nissehuset.

Samfunnsnyttig avtale: Samarbeidsavtale mellom Sykling uten alder & Forening for mikrointegrering LoPe om å informere om hverandres behov og tjenester - for å hjelpe mennesker ut av ensomhet.

 

Alle avtalene kan du se her:

Samarbeidsavtaler Skien 2022.xlsx