Utlån og utleie

Her finner du informasjon om utlån og utleie av lokaler og utstyr.

Frivillige lag og foreninger for barn og unge har mulighet til gratis lån av lokaler til sin aktivitet. Øvrige lag og foreninger kan leie lokaler til en fastsatt pris. 

Elektronisk søknadsskjema for lån/leie av lokaler finner du her.

Skien kommune tilbyr også utlån av fritidsutstyr. Dette er et tilbud til frivillige lag og foreninger, skoler og barnehager og også privatpersoner. Informasjon og bestillingsskjema finner du her