Tilskudd

Her finner du en lenke til oversikt over ulike tilskuddsordninger.

Skien kommune har en rekke ulike tilskuddsordninger. Informasjon om disse finner du her: Skien kommune - tilskudd.

For å få oversikt over eksterne tilskuddsordninger kan lag og foreninger bruke Tilskuddsportalen. Dette er en nettportal som gir full oversikt over støtte- og tilskuddsordninger for frivilligheten. Tjenesten er gratis for lag og foreninger med adresse i Skien kommune. Vær oppmerksom på at laget/foreningen må ha et organisasjonsnummer.