Ett telefonnummer - flere tjenester

Innhold

Nå gjør vi det enklere å få kontakt med hjemmesykepleien og Nattjenesten.

Nå kan du nå oss på telefon 35 50 87 05.

Telefonmottaket er lagt til Alarmsentralen, og er derfor bemannet hele døgnet.

Alarmsentralen har sykepleier på vakt som vil svare og koordinere henvendelsene.

Til toppen