Flotte resultat etter tilsyn

Innhold

Statsforvalteren avsluttet fredag 12. mai sitt tilsyn på avlastningsboligen Einaren i Skien kommune.

Tilsynet er landsomfattende, og Skien kommune er en av kommunene som ble valgt ut i år.

Tilsynet viste at kommunen sikrer at barn i avlastningsbolig får forsvarlige tjenester. Det er ingen mangler ved oppfølging av evaluering av tjenestene, og Skien kommune har system som sikrer forsvarlig journalføring.

Bilde av Representant fra Statsforvalteren Lill Hellenes, Enhetsleder Hanne Broby og Fagsjef Tilrettelagte tjenester Lars Kristian Dalen.
Representant fra Statsforvalteren Lill Hellenes, Enhetsleder Hanne Broby og Fagsjef Tilrettelagte tjenester Lars Kristian Dalen.

Statsforvalteren påpekte at det var et stort fokus på fag, og at de ansatte hadde god faglig tyngde. De ansatte fikk også mye ros for kvaliteten på tjenestene og den omsorg som ble vist ovenfor brukerne.

Arbeidsplassen har et godt arbeidsmiljø, og har et fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid.

Til toppen