Tilskudd til Lyngbakken og Bakkane

Innhold

Lyngbakken- og Bakkane bo- og behandlingssentre har fått innvilget tilskudd til energitiltak.

Husbanken lanserte i januar år et nytt tiltak hvor det er mulig å søke om tilskudd til energitiltak i kommunale boliger, sykehjem og omsorgsboliger.

Da ordningen trådte i kraft søkte Lyngbakken bo- og behandlingssenter om 3 millioner kroner til solcellesystem, og Bakkane bo- og behandlingssenter søkte om tilskudd på 2,8 millioner kroner til varmepumper.

Skien kommune har fått midler til begge tiltakene.

- Det er veldig gledelig at Skien kommune har fått disse midlene til energitiltak, sier ordfører Hedda Foss Five.

Til toppen