Ibsenstrategien

Strategien skal legge til rette for verdiskaping i Skiensregionen og peke fram mot – forbi - jubileumsåret 2028. Ambisjonene er av både kunstnerisk, samfunnsøkonomisk og kommersiell art og favner mål- grupper lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Med status som Ibsens hjemby og dagens kunst- og  kulturvirksomhet, kan Skien ta en sterk og tydelig posisjon som nasjonal og internasjonal Ibsenby.

Det bør derfor  bygges videre på det gode arbeidet som allerede gjøres på kunst- og kulturfronten i regionen. Den Ibsenrelaterte kunsten og kulturen bør imidlertid åpnes opp  for flere mennesker både hjemme og ute.

Verdiskapingspotensialet ligger først og fremst i en utvidet Ibsensatsing, der et bredt tilbud av opplevelser inspirert av Ibsen og hans dramatikk tilgjengeliggjøres for et mangfoldig og samlet sett stort publikum.

Samarbeidspartnere: 

  • TEATER IBSEN
  • TELEMARK MUSEUM
  • IBSENHUSET
  • IBSENBIBLIOTEKET
  • TELEMARKSKANALEN
  • REISELIVSAKTØRER
  • FRIVILLIGHET

Satsinga skal bygges på både eksperimenter, tradisjoner og folkelighet!

Dette er tre spor som vil krysse hverandre ofte, men som hver for seg kan veilede publikum og deltakere. Det betyr at Ibsen 2028-satsinga skal ha mange rom og stor høyde under taket. Det vågale, det opprørske, det uferdige og nyskapende skal få leve side om side med det stabile og det tradisjonelle, det kommersielle og det feirende. Kvalitet skal uansett være en tydelig ambisjon i alt som skal presenteres.