Ibsenprisen

Jon Fosse vant den nasjonale Ibsenprisen 2021

Prisen ble delt ut under et digitalt talkshow i Skien 19. mars. Fosse vant for stykket Slik var det som hadde premiere på Den Nationale Scene i 2020. 


Av over 60 innsendte manus nominerte juryen tre dramatiske tekster til Ibsenprisen 2021.

Trine Falch (for Susie Wang): Licht und Liebe
Urpremiere i oktober 2020. En samproduksjon mellom Kilden teater og Susie Wang.

Licht und Liebe er et eget sted. Teksten er vittig, subtil og skummel, preget av en form for hyperrealisme som samtidig er sirkus og teaterlek. Det gjør den også befriende. Licht und Liebe er en tekst som er tett knyttet til og avhengig av de andre kunstgruppene i en scenisk oppsetning, den er et samspill og en lek mellom språk, rom og teatrets andre virkemidler. Licht und Liebe blir et mulighetens teater, et magisk sted, en tekst som tilbyr noe nytt samtidig som den er rotfestet i teaterets tradisjon. Teksten turnerer tidens tabu til fingerspissene: Velstandstyranniet gjør mennesket avmektig når maktbalansen forskyves. Når den sterke i et maktforhold blir prisgitt andre, kan magien slippe til og horror bryte løs. Når mennesket lar språket stå i veien for en åpen og ærlig samtale, ser naturen sitt snitt; bryter inn, endevender og tar plassen sin tilbake.

Jon Fosse: Slik var det
Urpremiere i november 2020. Produsert av Den Nationale Scene.

Med Slik var det beskriver Fosse store eksistensielle temaer. Det er det konkrete og fysiske avslutningen av et menneskeliv. Det evige og bestandige, ekstrem ensomhet og dødens rykninger i en kropp forenes i en formfullendt, ren og klar tekst. Slik var det er som en salme, og den postulerende tittelen har i seg en selvtillit som bærer gjennom hele verket, det har en kraft som en som leser opplever å bli omsluttet av. Slik var det er uovertruffent presist i rytme, språk og tone. Mellom de enkle ordene i teksten åpner det seg sprekker der man kan øyne et helt liv, men også avgrunner og tomrom. Livets og kunstens omkostninger er omdreiningspunktet i et verk som samtidig er svøpt i en lun humor. Det store møter det skrøpelige i Slik var det. En kropp på scenen tømmes for liv, og i det forenes det gåtefulle med avslutningens brutale punktum.

Arne Lygre: Minnetrilogien
Urpremiere i november 2020, som en del av teaterprosjektet Bjertnæs, Lygre. Produsert av Trøndelag Teater.

De tre enakterne som utgjør Minnetrilogien fanger inn det moderne livet. Uhåndterbare katastrofer inntreffer, i alle tre tekstene står etterlatte igjen etter å ha mistet et barn. Men livet og dagene må likevel leves – i stillstand eller i trass. Formen er stille, ren og klar. I en tett komposisjon skriver Lygre dypt gjenkjennelig og nærmest gjennomsiktig om relasjoner i endring og om den sårbare famlingen etter balansepunkter i en ukjent og mørkere virkelighet. Den språklige tonen er kjølig og emosjonell på samme tid, og denne tonen skrives frem gjennom bruk av nærhet og distanse som sentrale språklige virkemidler. Dette gjør at man ikke alltid vet hva som oppleves eller ble opplevd, og slik kan noe retrospektivt plutselig bli skjærende og brutalt nåtidig. Minnetrilogien får oss til å lytte etter alt som ikke ble sagt.

Vedtekter:

1. Ibsenprisen er opprettet til fremme av norsk dramatikk.
2. Prispengene fra Skien kommune er på kr. 150.000,- samt en Ibsenstatuett av billedhuggeren Nina Sundbye.
3. Prisen kan hvert år tildeles en dramatisk tekst som i løpet av siste kalenderår har hatt urpremiere
eller norgespremiere ved et profesjonelt norsk teater. Urpremierer må finne sted i Norge. Juryen kan
velge å gi prisen for et samlet forfatterskap. Prisvinneren må bo eller virke i Norge.
Juryens avgjørelse skal begrunnes.
4. Prisen deles ut i Skien i forbindelse med Ibsens fødselsdag, 20. mars.
5. Juryen består av seks medlemmer - en representant fra hver av følgende organisasjoner:

Norsk kritikerlag
Norsk dramaturger
Norsk Sceneinstruktørforening
Norsk teaterlederforum
Kunsthøgskolen i Oslo
Skien kommune v/ Teater Ibsen

Juryen velger selv sin leder. Juryens medlemmer velges for to år av gangen, men kan gjenoppnevnes for ytterligere to år. Juryen er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Juryen honoreres. 

6. Prisen administreres av Skien kommune v/ kultursjefen.

Juryens medlemmer for 2022
Juryen består i 2022 av seks medlemmer:

• Norsk kritikerlag: Rania H. Broud
• Norsk dramaturger: Endre Sannes Hadland
• Norsk Sceneinstruktørforening: Anne Karen Hytten 
• Norsk teaterlederforum: Nora Evensen
• KHIO: Jesper Halle 
• Skien kommune v/Teater Ibsen: Bo Anders Sundstedt

Ibsenprisvinnere 1986 – 2021 

1986 Arne Skouen for samlet forfatterskap
1987 Peder Cappelen ''Eufemianatten''
1988 Odd Selmer ''På egne ben''
1989 Julian Garner ''Svarte Okser''
1990 Edvard Rønning ''Himmelplaneten''
1991 Marit Tusvik ''Mugg''
1992 Bjørg Vik ”Reisen til Venezia''
1993 Norvald Tveit for samlet forfatterskap
1994 Eva Sevaldson ''Framtida er avlyst''
1995 Terje Nordby ''Isblomst''
1996 Jon Fosse ''Namnet''
1997 Jesper Halle ''Dagenes lys''
1998 Petter S. Rosenlund ''En umulig gutt''
1999 Cecilie Løveid ''Østerrike''/samlet forfatterskap
2000 Tor Åge Bringsværd / samlet forfatterskap
2001 Nina Valsø ''Ubuden gjest''
2002 Niels Fredrik Dahl ''Som Torden''
2003 Wetle Holtan ''De som lever''
2004 Per Schreiner ''Den brysomme mannen''
2005 Maria Tryti Vennerød ''Dama i luka''
2006 Liv Heløe og Finn Iunker
2007 Christopher Grøndahl ”Silent winds of Blackpool” og ”Tundra”
2008 Edvard Hoem “Mikal Hetles siste ord”
2009 Christopher Nielsen ”Verdiløse menn”
2010 Kate Pendry ”Erasmus Tyrannus Rex”
2011 Lennart Lidstrøm ”Pingviner i Sahara»
2012 Fredrik Brattberg ”Tilbakekomstene”
2013 Arne Lygre ”Jeg forsvinner”
2014 Johan Harstad ”OSV”
2015 Cecilie Løveid ”Visning”
2016 Mette Edvardsen ”We to be”
2017: Cecilie Løveid og Tore Vagn Lid «vår ære/vår makt»
2018: M H Hallum «Solveigs 2. sang»
2019: Demian Vitanzia «Tyngde»
2020: Lisa Lie «Mare»
2021: Jon Fosse «Slik var det»