Om Sølvåren Ibsen formidlingssenter

Sølvåren Ibsen formidlingssenter er en del av Skien bibliotek, og skal fysisk integreres i det nye Ibsenbiblioteket i 2027. Med Ibsen som utgangspunkt vil Sølvåren jobbe på tvers av kunstfelt og fagområder.

Sølvåren skal skape innhold som tar tydelige kuratoriske grep og setter ting i perspektiv. Med det litterære som utgangspunkt vil Sølvåren arbeide tverrfaglig med å lage utstillinger, innhold og aktiviteter.

Det som formidles skal være for alle. Å være for alle, betyr ikke å gjøre som alle forventer, men å skape noe som alle kan relatere seg til.

Navnet Sølvåren er hentet fra Ibsens egen gruvemetafor, om hvordan kunstverkets mening skal «slynge sig skjult gjennem Værket ligesom Sølvaaren i Fjeldet», og så er det opp til «hver Enkelt at fortolke den efter sit individuelle Behov».

Sølvåren vil inngå i det nye Ibsenbiblioteket i Skien når dette står klar i 2027.

Interior from the new Ibsen Library in Skien, designed by Kengo Kuma og MAD arkitekter.

Allerede året etter, i 2028, vil Skien stå i sentrum av den verdensomspennende feiringen av 200-årsjubileet for Henrik Ibsens fødsel. Som hjembyen til en forfatter som tilhører verdenslitteraturen er det utenkelig å bygge nytt bibliotek uten å legge særlig vekt på formidling knyttet til Ibsen og verkene hans.

Ibsen blir et gjennomgående tema i Ibsenbiblioteket. Noen steder går Sølvåren helt opp i dagen, mens den andre steder er usynlig fra overflaten, men kan følges nedover i dypet.

Kengo Kuma & Associates og Mad arkitekter, i samarbeid med BuroHappold engineering, står bak det nye Ibsenbiblioteket i Kulturkvartalet i Skien. Bygget heter Trekrone.

Prosjektet er kostnadsberegnet til kr. 389 mill. (netto) og består av 7 700 m2 (BTA), der ca. 2200 m2 ligger i det eksisterende Ibsenhuset (kulturhuset i Skien).

The Silver Ore Ibsen Centre

The Silver Ore Ibsen Centre is a part of Skien Public Library. It will be physically integrated in the new Ibsen Library in 2027. The Silver Ore will create content with a clear curatorial grip and put it in perspective.

With the literary as a foundation, the Silver Ore will work interdisciplinary to create exhibitions, content and activities. The Silver Ore is for everyone. To be for everyone does not mean to do as everyone expects, but to create something that everyone can relate to.

The name The Silver Ore is taken from Ibsen's own mining metaphor, about how the work of art's meaning should "wind its way through the work like the Silver River in the Mountains", and then it is up to "each individual to interpret it according to his individual needs".

In 2028 Skien will be at the centre of the worldwide celebration of the 200th anniversary of Henrik Ibsen's birth. As the hometown of an author who belongs to world literature, it is inconceivable to build a new library without placing special emphasis on communication related to Ibsen and his works.

Ibsen will be a recurring theme in the Ibsen Library. In some places The Silver Ore will be easy to spot. In other places it will be invisible on the surface, but can be followed down into the depths.

Kengo Kuma & Associates and Mad architects, in collaboration with BuroHappold engineering, stand behind the new Ibsen library in Kulturkvartalet in Skien. The name of the building is Trekrone.

The project has an estimated cost of NOK 389 million (net). It will consist of 7,700 m2 (BTA), where approx. 2200 m2 is located in the existing culture house Ibsenhuset.