Ibsenbiblioteket

Prosjektet «Trekrone» består av et lett tak som svever under trekronene i parken og med glassvegger på begge sider. Prosjektet har plassert seg som en bue mot parken og favner rundt de eksisterende park-trærne under trekronene. Bevegelsene i huset, både de arkitektoniske og fysiske er organisk og langstrakte og bibliotekets brukere beveger seg på slake ramper mellom de åpne etasjene, hvor også biblioteksfunksjoner er plassert.  Bygget buer seg rundt de eksisterende trærne og legger seg inntil Ibsenhuset (kulturhuset i Skien) for å skape en sammenheng mellom nytt og gammelt.

Med «Trekrone» i Kulturkvartalet vil Skien få et nøkternt ikonbygg, som vil bli en attraksjon og som vil bidra til å utvikle Skien som reisemål. Samtidig ivaretar bygget bibliotekets funksjoner, også som inkluderende møteplass. Med lokalisering ved Ibsenhuset vil byen få et revitalisert og sterkere kulturelt tyngdepunkt.

 

Integrert løsning

Ibsenbiblioteket skal være både bibliotek, innbyggerservice og Ibsen besøkssenter. De siste årene har flere kommuner sett mulighetene som ligger i å samlokalisere publikumstjenester ved for eksempel å flytte kommunens servicesenter til bibliotekene og dermed gjøre det enklere for folk å få svar på spørsmål som gjelder kommunale tjenester. I Danmark er denne modellen godt innarbeidet.

Som hjembyen til en forfatter som tilhører verdenslitteraturen er det utenkelig å bygge nytt bibliotek uten å legge særlig vekt på formidling knyttet til Ibsen og verkene hans. Noen steder vil tema knyttet til Ibsen formidles eksplisitt gjennom arrangementer, utstillinger og boksamlinger. Andre steder rendyrkes Ibsen-opplevelsene. Andre steder igjen kan Ibsen opptre mer implisitt og sammen med andre funksjoner, for eksempel i arkitektonisk utforming, i kunstnerisk utsmykking eller i praktiske funksjoner som har sin daglige bruk for alle, men som også er utformet med en Ibsen-dimensjon som kan formidles eller oppdages. Vi har tatt utgangspunkt i Ibsens egen gruvemetafor om hvordan kunstverkets mening skal «slynge sig skjult gjennem Værket ligesom Sølvaaren i Fjeldet», og så er det opp til «hver Enkelt at fortolke den efter sit individuelle Behov». Slik blir Ibsen et gjennomgående tema i Ibsenbiblioteket også: noen steder går Sølvåren helt opp i dagen, mens den andre steder er usynlig fra overflaten, men kan følges nedover i dypet – hvis du vil.

Den integrerte løsningen bygger på bibliotekets prinsipp om at inngang og alle grunnleggende tjenester er gratis og åpne for alle – over alt.

 

Fakta om det nye biblioteket

Kengo Kuma & Associates og Mad arkitekter, i samarbeid med BuroHappold engineering, vant arkitektkonkurransen om det nye Ibsenbiblioteket i Kulturkvartalet i Skien med bygget Trekrone.

Prosjektet er kostnadsberegnet til kr. 389 mill. (netto) og består av 7 700 m2 (BTA), der ca.2200 m2 ligger i det eksisterende Ibsenhuset (kulturhuset i Skien). Nybygget skal kobles på og samvirke med

det eksisterende bygget. Trekrone skal ligge i skrånende terreng og er plassert som en bue mot parken i vest. Det er lagt opp til at store deler av bibliotekarealene skal ligge under/mot terreng.