Politisk behandling

Bystyret vedtok igangsetting av fase 2 med arkitektkonkurranse den 15. november 2018, med plan- og designkonkurranse på begge lokaliseringsalternativene. Formannskapet vedtok jurysammensetning 29. januar 2019 og jurykriterier 23. april 2029. Politisk behandling av lokalisering blir etter gjennomført arkitektkonkurranse og juryering, planlagt i begynnelsen av 2020.

Liste med alle politiske behandlinger i prosjektet. (link til lista med sakene). 

Les alle politiske behandlinger av prosjektet her.