Bærekraft og miljø i Skien bibliotek

Klimagassreduserende tiltak for det nye Ibsenbiblioteket.

Porsgrunn og Skien har ambisjoner om å redusere sine totale klimagassutslipp med 35 % sammenlignet med 2015 innen 2025. Det er i størrelsesorden 80 000 tonn CO2e. Dette innebærer bl.a. en målsetning om at kommunale byggeprosjekter skal få til 40 % reduksjon i klimagassutslipp innen 2025. For å oppnå utslippsreduksjoner fastsetter Klimahandlingsprogrammet at mulighetene for klimareduserende tiltak i byggeprosjekter skal utredes og bygg i kommunens regi alltid skal vurderes utført i trematerialer, med høye energiambisjoner og bygges med maskiner som går på fornybare energikilder.

Endringer i TEK17 som er på høring sommeren 2021, foreslår at det alltid skal utarbeides klimagassregnskap for yrkesbygg og boligblokker, og tilgodeser dokumentasjon av reduserte klimagassutslipp som del av det å tilfredsstille energikravene. De foreslåtte TEK-endringene innebærer også pålegg om å tilrettelegge bygningsmassen for fremtidig demontering, i så stor grad som mulig.
Det finnes ingen nasjonale rammeverk/standarder når det gjelder klimagassutslipp, pluss-/nullutslippsbygg og sirkulære bygg. Det er dermed sett på relevante rammeverk, for å vurdere hva ambisjonene til kommunen kan innebære.

Ønsker du å lese hele rapporten kan den lastes ned her