Ibsen 2028 strategi, Henrik Ibsens 200 årsjubileum i Skien

Ibsen 2028 strategien er under politisk behandling.

Strategien som omhandler hele Skiens kulturliv, næringsliv og institusjoner har nå tatt form og er vedtatt av Utvalg for kultur, idrett, fritid og frivillighet og Formannskapet.

Den skal videre behandles av bystyret i april.

Les om strategien her.