Ibsen 2028 strategi, Henrik Ibsens 200 årsjubileum i Skien

Ibsen 2028 strategien er vedtatt.

Strategien som omhandler hele Skiens kulturliv, næringsliv og institusjoner har nå tatt form og er vedtatt av Utvalg for kultur, idrett, fritid og frivillighet, formannskapet og bystyret i Skien kommune.

Les om strategien