Sølvåren er allerede godt i gang

Tre måneder etter etableringen er Sølvåren allerede i gang med å løse oppdraget: Å tegne og bygge en ny type Ibsenformidling.

Sølvåren er en tjuvstart. Formidlingssenteret skal integreres i det nye Ibsenbiblioteket når dette står klart i 2027. Arkitekter og ingeniører, administratorer og entreprenører jobber med å skaffe penger, planlegge og bygge Trekrone-bygget - stein på stein over flere år. På samme måte må Skien kommunes Ibsenformidling tegnes og bygges for å være klar når snora klippes. Det er dette Sølvåren har fått ansvar for. 

Det haster 

- Om vi venter til det nye bygget står klart i 2027 vil vi umulig oppnå målet om å stå i sentrum når hele verden feirer 200-årsjubileet for Ibsens fødsel i 2028. Og tenk på alt vi ville gå glipp av i årene fram mot jubileet, sier Christiane Lieungh, nyansatt prosjektleder for Sølvåren Ibsen formidlingssenter.

Til å løse oppdraget har hun fått med seg Arne Olav Hageberg fra Skien bibliotek, Helle Riis fra Kulturkontoret og Åshild Nygaard Isaksen fra Kulturskolen. 

Putedyr og truede fisker 

Da Skien feiret Henrik Ibsens 194. fødselsdag i mars var Sølvåren allerede tungt inne. De hadde ansvar for utdelingen av Den nasjonale Ibsenprisen, og laget et åpent publikumsarrangement med live musikk, teater og servering. Et par dager før var det urpremiere for forestillingen Redd Villanden, død eller levende! på Skien bibliotek – noe så sjeldent som en Ibsenopplevelse skreddersydd for 3-4-åringer. Tekstilkunstneren Hilde Frantzen og skuespiller Carl Henrik Ekblom inviterte barna til oppdagelsesferd på mørkeloftet fra skuespillet Vildanden, blant myke putedyr og klare kontraster.  

Til den internasjonale vanndagen 22. mars utviklet den anerkjente australske kunstneren Kirsty Kross vandringen Prisen av strøm, med utgangspunkt i Skiens laksetrapp og Ibsenstykket En folkefiende. Kledd som en utrydningstruet australsk korallørret fortalte Kross om Laksetrappas universelle utforming. Ut i fra personlighetsbeskrivelser fikk alle i publikum velge seg en av de fire fisketypene trappa er designet for. Her er alle velkommen! Men plutselig dukket Ibsens spøkelse opp, illsint over gang på gang å måtte minne oss på å tenke selv. For ting er ikke alltid slik de ser ut. For eksempel risikerer halvparten av den vandrende fisken i Skien å bli kvernet i hjel i en turbin på veg ned etter endt gyting.

Unge ordførere  

Sølvåren er også i gang med en serie arrangementer for ungdom, kalt Ordførerne. Her skal de unge selv få føre ordet og sette dagsorden, godt hjulpet av ulike profesjonelle aktører. Målet er å dyrke kreativiteten i Ibsensk ånd, påvirke verden mot en bedre fremtid og smitte andre med engasjement. De første ungdommene som deltok produserte egne ordførerkjeder sammen med kunstneren Silje Eugenie Strande Øktner. Neste samling blir et lydverksted i mai med komponist Martin Torvik Langerød. 

EU-samarbeid og nye perspektiver 

Sølvåren er en del av Skien bibliotek, så alt er gratis, og målgruppen er alle. Og siden Ibsen var internasjonal, må også Sølvåren være det. De er allerede i kontakt med Osloregionens Europakontor i Brussel, med tanke på samarbeid med relevante internasjonale aktører. Her hjemme planlegger de spennende formidling av ny Ibsenkunnskap fra Universitetet i Oslo, og revitaliserte Ytringsfrihetsdager til høsten i samarbeid med Kimen litteraturfestival. 

Oppdraget er å bygge aktiviteter, formidlinger, utstillinger og innhold for folk i Grenland, tilreisende og i digitale kanaler. Sølvåren har satt seg fore å ta tydelige grep og sette ting i perspektiv.  

- Uansett form skal det som lages være for alle. Å være for alle, betyr ikke å gjøre som alle forventer, men å skape noe som alle kan relatere seg til, understreker Christiane.

Dette er Sølvåren  

  • Skien kommunes nye Ibsen-formidlingsinstitusjon. 
  • Tar utgangspunkt i litteraturen, men jobber på tvers av kunstfelt og fagområder.
  • Skal lage utstillinger, innhold og aktiviteter som alle kan relatere seg til.
  • Vil ha fysisk tilhørighet i det nye biblioteket når det står klart i 2027.
  • Har i dag ca. 2,5 årsverk (omdisponert fra eksisterende stillinger i kulturavdelingen).