Vinner av studentoppgaven er kåret

Som et ledd i samarbeidet med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har studenter i emnet Destination development  siden september jobbet med å utvikle konsepter hvor de med inspirasjon fra Ibsens skal tenke ut opplevelser som kan trekke turister til Skien. Nå er vinneren kåret.

I starten av november ble alle konseptene presentert for en jury bestående av representanter fra Visit Telemark, Telemark museum, Skien kommune/Ibsen formidlingssenter. Studentene ble vurdert ut ifra kreativitet på konsept, gjennomførbarhet, hvordan de involver lokale aktører og koblingen til Ibsen. Det var 14 presentasjoner og The Cultura days endte opp som vinner.

The Cultura days, fra venstre: Rikke Helmine Dahl, Magnus Tørre og Britt Wittoek.

Begrunnelsen for avgjørelsen

The Cultura days klarer å aktualisere Ibsen ved å ta tak i tematikken hans. De tar utgangspunkt i ett aktuelt tema og knytter ulike aktiviteter til tematikken gjennom en hel dag. De har laget en gjennomførbar modell hvor flere aktører leverer inn arrangement som danner et felles program. I tillegg knytter de på næringsvirksomheten i form av for eksempel matmarkeder i sentrum. Det hele kan organiseres som en festival, men er også mulig å gjennomføre på en dag. Målgruppen er åpen, vi prøver å nå ut til både de som har kjennskap til Ibsen fra før og de som ikke vet så mye, men er nysgjerrige. Dette gir et bredt nedslagsfelt og kan trekke både lokalbefolkning og turister. Målet er å belyse ulike tematikker gjennom kultur, og derigjennom stimulere til kritisk tenkning slik Ibsen selv var opptatt av gjennom sin dramatikk. Gruppa hadde en veldig god presentasjon og framstod veldig godt forberedt.

Andre gode konsepter var Noras salong, en temapub med drinker kalt opp etter karakterer, teatervandring med karakterer fra Ibsenstykkene fra 1828 satt i nåtid, glamping like Henrik Ibsen og en VR/AR-presentasjon.

Dette er oppstarten på et samarbeid mellom Skien kommune og USN, og vi ser fram mot det videre samarbeidet.