Nå har vi fått konkurranseforslagene

Hvordan blir bygget? Og hvordan kan Ibsens diktning tolkes i arkitektur? I høst har seks arkitektlag tegna det nye «Ibsenbiblioteket». Tre lag har tegna bygg for Kulturkvartalet (ved Ibsenhuset), og tre lag har tegna for Meierikvartalet (ved Handelstorget). Juryen skal velge en vinner på hvert av stedene i januar.

Hvor skal det nye biblioteket i Skien ligge?
I februar og mars bestemmer politikerne om det er vinnerforslaget for Meierikvartalet eller vinnerforslaget for Kulturkvartalet som skal bygges.

Alle de seks forslaga fra arkitektkonkurransen er stilt ut i Stockmanngården (Telemarksgata 12) fra 5. desember til 5. mars. 
Utstillingen åpner 5. desember kl. 18.00.

Under ser du illustrasjoner hentet fra hvert av de innsendte konkurranseforslagene for Meierikvaratalet (kKlikk på bildene så får du opp større versjoner):

Og her fra Kulturkvartalet (klikk på bildene så får du opp større versjoner:):

 

Dette er arkitektkontorene som har deltatt i konkurransen:

Kulturkvartalet:

Kengo Kuma (J) / MAD (NO) (ARK og LARK)
Japansk arkitektfirma med lang erfaring og mange internasjonale prosjekter, med norske partnere.

Snøhetta (ARK og LARK) (NO)
Norsk arkitektkontor med lang erfaring og mange internasjonale prosjekter. Underleverandør er Bollinger Grohmann (ING).

Transborder studio (ARK) (NO)
Norsk yngre arkitektkontor, i samarbeid med Mosbach Paysagistes (LARK)(FR). Underleverandører erBollinger Grohmann (ING) / Mirko Stein (Miljørådgiver) / Kari Gravklev (Ibsen/scenograf) / Smith Wergeland (kulturminne).

 

Meierikvartalet:

Schmidt Hammer Lassen (ARK) (DK)
Dansk arkitektfirma med lang erfaring og mange internasjonale prosjekter. Samarbeidspartnere er SLA (LARK) / Rambøll (ING).

Atelier Oslo / Lund Hagem (ARK) (NO)

Norske arkitektkontorer som har inngått som partnere i denne oppgaven, et med lang erfaring og et yngre kontor. Underleverandører er Everyday Studio (LARK) (DK) / Liv Sæteren (Biblioteksfag) / SixSides (Utstilling) / Asplan Viak (Miljø) / Bollinger Grohman (ING).

Team Helen & Hard (ARK) (NO)
Norsk yngre arkitektkontor som inngår i partnerskap med Feste landskap- og arkitektur (ARK og LARK/byutvikling) (N). Underleverandører er Creation Holz (ING) / Hans Jacob Sande (Ibsen).

 

Juryens medlemmer (vedtatt av formannskapet 29.01.19)

 • Ordfører Skien kommune - Trond Ballestad (SP)
 • Varaordfører Skien kommune - Trude Tvedt (AP)
 • Representant fra opposisjonen Skien kommune - Emilie Schäffer (H)
 • Prosjekteier/kommunalsjef BDK – Karin Finnerud
 • Biblioteksjef – Henriette Stoltz
 • Prosjektleder Ibsenbiblioteket – Gunn Marit Christenson
 • Fagrådgiver Ibsen – Anette Storli Andersen
 • Arkitekt fra kommunen/plansjef – Olav Backe-Hansen
 • Sivilarkitekt MNAL Jan Erik B-J Rossow, Arkitekt MNAL, daglig leder og partner Vill Mer og Partner Vill Arkitektur
 • Sivilarkitekt MNAL John Arne Bjerknes, ARCHITECT, PARTNER, DESIGN LEADER I NORDIC — OFFICE OF ARCHITECTURE,
 • Sivilarkitekt MNAL Håkon Vigsnæs, Arkitekt MNAL og partner i Vigsnæs + Kosberg ++ Arkitekter

 Jurysekretærfunksjonen vil bli ivaretatt av NALs konkurransesekretariat. Juryens sekretær er: Konkurranseleder i NAL/sivilarkitekt MNAL Gisle Nataas.

Jury kriterier (vedtatt av formannskapet 23.04.19):

Overordnet arkitektonisk grep:

Samlet skal de arkitektoniske grep medvirke til å få et nøkternt ikonbygg, som gir rom for

hverdagslivet og samtidig vekker oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt:

– med referanser til og som tolker Ibsens verk.

– gir form til Skien som den gode og inkluderende møteplassen.

– skaper forbindelser mellom Ibsenbiblioteket, Ibsenhuset og byen, både visuelt og funksjonelt.

– legger til rette for mangfoldig bruk, både effektiv hverdagsbruk, unike opplevelser og fordypning over tid.

– integrerer funksjoner og tjenester i én institusjon på en arealeffektiv måte, der samme areal kan fylle flere funksjoner på ulike tider av døgnet.

– gjør det lett å orientere seg og forflytte seg i bygget for publikum, i alle aldre og med ulike funksjonsnivåer.

Bærekraftige løsninger-miljømessig og økonomisk:

– som etterstreber/beskriver løsninger som vil gi en vesentlig reduksjon i klimafotavtrykket (i forhold til sammenliknbare referansebygg).

– har materialkvaliteter som tåler intensiv bruk over tid.

– som sikrer lave driftskostnader i et livsløpsperspektiv.

Gjennomførbarhet:

– konseptet skal kunne skaleres opp og ned, avhengig av endelige vedtak om økonomiske rammer og nasjonale oppgaver.

– synliggjøre opp- og nedskaleringsmulighetene gjennom å prioritere hvilke deler av prosjektet som kan økes/reduseres dersom byggekostnadene skal tilpasses.

 

Mer informasjon om de seks konkurransebidragene kommer.

Følgende utvelgelseskriterier er lagt til grunn i vurderingen av søkerteam:
 1. Team
 2. Referanser
 3. Oppgaveforståelse
  I oppgaveforståelsen er det vurdert hvordan søkeren beskriver hvordan de vil løse oppgaven, og viser sin forståelse av disse områdene:
 • Arkitektonisk grep
 • Bærekraft
 • Gjennomføring/skalering
 • I tillegg er det vurdert hvordan søker vil utnytte potensialet på den lokaliseringen de har valgt.

De 3 + 3 søkerteam som er valgt er vurdert både internt på hver tomt/lokalisering og de to lokaliseringene er sett i sammenheng.