Arkitektteamene er valgt

38 team søkte om prekvalifisering til plan- og designkonkurranse for Ibsenbiblioteket i Kulturkvartalet og Meierikvartalet. Seks av disse går videre til hovedkonkurransen. De skal levere sitt bidrag i oktober.

Skien kommune skal gjennomføre en arkitektkonkurranse for Ibsenbiblioteket på to lokaliseringsalternativer; Meierikvartalet og Kulturkvartalet. Konkurransene gjennomføres som to begrensede plan- og designkonkurranser. Plan- og designkonkurransen er valgt for å gi et godt underlag for valg av lokalisering, for å få fram hvordan de nasjonale oppgavene kan ivaretas, for kostnadsberegning av byggene og for å gi grunnlag for engasjement av arkitekt for videre prosjektarbeid. Konkurransene blir gjennomført med bistand fra Norske Arkitekters Landsforbund.

Det er nå gjennomført en prekvalifisering, og valgt ut 3 arkitektteam til Kulturkvartalet og 3 arkitektteam til Meierikvartalet. De seks skal tegne sin versjon av Ibsenbiblioteket.

Innen søknadsfristen 20. juni kl. 12 kom det inn 26 søknader på Kulturkvartalet og 28 søknader på Meierikvartalet. Det er til sammen 38 søkerteam som står bak søknadene, 17 av søkerteamene har søkt på begge lokaliseringene. Ingen av søkerne er avvist på grunn av kvalifikasjonskrav eller andre avvisningsgrunner.

Flertallet av søknadene kommer fra nordiske firma, men det er også med søkere fra blant annet Nederland, England, Irland og Japan. Søkerteamene viser et stort spenn, alt fra store og erfarne internasjonale arkitektkontor til mindre og relativt nyetablerte kontorer. Mange av søkerteamene er sammensatt av flere arkitektkontorer. Noen av teamene har også bemannet opp med ulike spesialister (Ibsen, bibliotek, kultur/møteplass) som inngår som ressurser for kjerneteamet.

Søkerteamene representerer en imponerende mengde av dyktige fagpersoner, og viser mange relevante og spennende prosjekter med overføringsverdi til dette prosjektet. Utvelgelseskomiteen har hatt mange svært gode søknader å velge blant.

Følgende utvelgelseskriterier er lagt til grunn i vurderingen av søkerteam:
  1. Team
  2. Referanser
  3. Oppgaveforståelse
    I oppgaveforståelsen er det vurdert hvordan søkeren beskriver hvordan de vil løse oppgaven, og viser sin forståelse av disse områdene:
  • Arkitektonisk grep
  • Bærekraft
  • Gjennomføring/skalering
  • I tillegg er det vurdert hvordan søker vil utnytte potensialet på den lokaliseringen de har valgt.

De 3 + 3 søkerteam som er valgt er vurdert både internt på hver tomt/lokalisering og de to lokaliseringene er sett i sammenheng.

Kulturkvartalet:

Kengo Kuma (J) / MAD (NO) (ARK og LARK)
Japansk arkitektfirma med lang erfaring og mange internasjonale prosjekter, med norske partnere.

Snøhetta (ARK og LARK) (NO)
Norsk arkitektkontor med lang erfaring og mange internasjonale prosjekter. Underleverandør er Bollinger Grohmann (ING).

Transborder studio (ARK) (NO)
Norsk yngre arkitektkontor, i samarbeid med Mosbach Paysagistes (LARK)(FR). Underleverandører erBollinger Grohmann (ING) / Mirko Stein (Miljørådgiver) / Kari Gravklev (Ibsen/scenograf) / Smith Wergeland (kulturminne).

 

Meierikvartalet:

Schmidt Hammer Lassen (ARK) (DK)
Dansk arkitektfirma med lang erfaring og mange internasjonale prosjekter. Samarbeidspartnere er SLA (LARK) / Rambøll (ING).

Atelier Oslo / Lund Hagem (ARK) (NO)

Norske arkitektkontorer som har inngått som partnere i denne oppgaven, et med lang erfaring og et yngre kontor. Underleverandører er Everyday Studio (LARK) (DK) / Liv Sæteren (Biblioteksfag) / SixSides (Utstilling) / Asplan Viak (Miljø) / Bollinger Grohman (ING).

Team Helen & Hard (ARK) (NO)
Norsk yngre arkitektkontor som inngår i partnerskap med Feste landskap- og arkitektur (ARK og LARK/byutvikling) (N). Underleverandører er Creation Holz (ING) / Hans Jacob Sande (Ibsen).

Arkitektkontorene skal tegne i august, september og oktober. Det blir juryering i november og desember. Det skal kåres en vinner på hver lokalisering. Skien bystyre vil vedta lokalisering i februar 2020.

Alle tegningene som kommer inn i konkurransen vil bli stilt ut fra midten av november i år.