Framdriftsplan

Ibsenbiblioteket ble vedtatt som et treårig hovedprosjekt i desember 2016, for årene 2017, 2018 og 2019. Det ble gjennomført et forprosjekt 2014 og 2015.

I 2018 ble fase 1 med parallelloppdrag gjennomført.

I 2019 skal fase 2 med arkitektkonkurranse gjennomføres.

Du kan se en visualisering av framdriftsplanen her.