Politisk behandling

Bystyret vedtok igangsetting av fase 2 med arkitektkonkurranse den 15. november 2018, med plan- og designkonkurranse på begge lokaliseringsalternativene.

Formannskapet vedtok jurysammensetning 29. januar 2019 og jurykriterier 23. april 2019.

Politisk behandling av lokalisering blir etter gjennomført arkitektkonkurranse og juryering, planlagt i begynnelsen av 2020.

 

Les alle politiske behandlinger av prosjektet her.