Arkitektkonkurransen - Fase 1

I fase 1 av arkitektkonkurransen har tre arkitektteam jobbet parallelt i en åtte ukers periode, våren og sommeren 2018.

Oppstartsseminaret var den 30. april og midtveisseminaret er den 5. juni. Oppdraget ble avsluttet med en presentasjon av resultatene 29. juni. Denne presentasjonen kan du se på youtube/link fra bibliotekets facebookside (den er 3 timer lang, men du kan spole fram og tilbake).

Fase 1 ble lagt opp som en åpen dialog mellom arkitektteamene og kommunen. Målet var å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for videre arbeid, og politiske beslutninger, for prosjektet.

Arkitektteamene ble valgt på bakgrunn av en anbudskonkurranse som vi hadde i februar og mars 2018.
Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag som arkitektteamene har jobbet ut i fra. Vi etterspurte arkitektteam med tverrfaglig kompetanse. De tre arkitektteamene har hatt kompetanse innen arkitektur, urbanisme, publikumsopplevelser, tjenestedesign og utstillingsdesign.

De har jobbet med disse oppgavene:
1. Analyser og synergier på begge lokaliseringsalternativene; Kulturkvartalet og Meierikvartalet, for å få et best mulig underlag for valg av lokalisering for Ibsenbiblioteket.
2. Innspill og ideer til utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogram til neste fase i prosjektet. Fokus på Ibsen i arkitektur og nye tjenester som innbyggerservice.
3. Innspill på hvordan bærekraftsprinsipper kan gi føringer for videre utvikling av prosjektet.

Resultatene fra fase gir mange gode innspill og ideer til videre prosess. Dette er ikke slik det endelig blir, men det gir et godt underlag for videre arbeid. Skien kommune vil gjøre et utvalg av det som blir med videre i prosjektet. Norske arkitekters landsforbund og Bylivssentret har bistått oss i prosessen med fase 1 arkitektkonkurranse.

Arkitektteamene har vært sammensatt av disse firmaene:

Lag 1: JAJA arkitekter (DK) + Everyday studio (DK) + JAC studios (DK)
Lag 2: Arkitema arkitekter (DK/NO) + Rosan Bosch studio (DK) + Nan Dahlkild (DK)
Lag 1 og 2 har arbeidet på disse to oppgavene: 1. Lokaliseringsanalyse 2. Romprogram og Ibsen-formidling

Lag 3 (Wildcard lag – unge nyetablerte firma): Holt O’Brien arkitekter (NO) + Gattaca (NO) + AP+E (IE) + De Gayardon Bureau (IT).
Lag 3 har arbeidet på disse to oppgavene: 2.Romprogram og Ibsen-formidling 3. Bærekraft  

Underlagsdokumentene i arkitektkonkurransen er:

Ta en kikk på dem her:

Her kan du laste dem ned som pdf-filer:

Grunndokumentet
Ibsen-prinsipper
Konkurransegrunnlaget

En evalueringsgruppe utarbeidet en evalueringsrapport:

Her kan du ta en kikk på evalueringsrapporten, eller laste den ned som en pdf-fil.

Resultatene fra fase 1

Finnes som hefter og presentasjoner fra lagene, og vises i en utstilling som står på biblioteket høsten 2018.

Heftene fra alle tre laga kan du se på her:

Lag 1s innspill til romprogram og lokaliseringsanalysen  her.

Lag 2s lokaliseringsanalyse og innspill til romprogram

Lag 3s Lag 3s innspill til romprogram og bærekraft

 

Du finner de samme rapportene som nedlastbare pdf-filer her:

Lag 1 innspill romprogram, Lag 1 lokaliseringsanalyse,  

Lag 2 lokaliseringsanalyse og innspill romprogram

Lag 3 innspill romprogam og bærekraft.