Meierikvartalet A - "Det vidunderligste"

 

Se presentasjonen av alternativ A i Meierikvartalet.

Prosjektet «Det vidunderligste» har hovedinngang fra hjørne Skistredet/Prinsessegata. Det er planlagt en S-formet gangforbindelse gjennom biblioteket, mellom inngangene i Skistredet og Handelstorget som forbinder biblioteket til Ibsenhuset og byen. Det er lagt opp til flere delinnganger fra Torget, Telemarksgata og Henrik Ibsensgate som gir byens brukere et tilbud direkte på gateplan. Biblioteket har et stort atrium med overlys over to etasjer som gir dagslys i bygningskroppens indre areal og trekker publikum videre inn gjennom bygget. Hovedrommet ligger midt i den S-formede hovedaksen gjennom kvartalet. Forslaget har foreslått bolig/næringslokaler på toppen av biblioteket mot Skistredet/Prinsessegata for å fullføre kvartalet. Det totale bygningsvolumet fremstår som en helhetlig byreparasjon med nye fasader mot Prinsessegata og Skistredet. Fasadelivet er oppbrutt og har takform brudd og fall, i takt med kvartalets høydeforskjell.

Bak "Det vindunderligste" står følgende firmaer:

Arkitektfirma Helen & Hard og Feste Grenland AS 

Arkitektfirma Helen & Hard:
Reinhard Kropf (faglig leder), Siv Helene Stangeland (faglig leder), Paola Simone (prosjektarkitekt), Jana Kocjan (arkitekt).

Feste Grenland AS (Landskapsarkitekt):
Margrethe Lund og Tone Telnes.

Hans Jocob Sand (Ibsen-radgiver) 
Creation Holz v. Herman Blumer (Ingeniør – RIB)

 

Her kan du se en presentasjonsvideo av bestillingen arkitektene fikk.

Juryens medlemmer (vedtatt av formannskapet 29.01.19)
 • Ordfører Skien kommune - Trond Ballestad (SP)
 • Varaordfører Skien kommune - Trude Tvedt (AP)
 • Representant fra opposisjonen Skien kommune - Emilie Schäffer (H)
 • Prosjekteier/kommunalsjef BDK – Karin Finnerud
 • Biblioteksjef – Henriette Stoltz
 • Prosjektleder Ibsenbiblioteket – Gunn Marit Christenson
 • Fagrådgiver Ibsen – Anette Storli Andersen
 • Arkitekt fra kommunen/plansjef – Olav Backe-Hansen
 • Sivilarkitekt MNAL Jan Erik B-J Rossow, Arkitekt MNAL, daglig leder og partner Vill Mer og Partner Vill Arkitektur
 • Sivilarkitekt MNAL John Arne Bjerknes, ARCHITECT, PARTNER, DESIGN LEADER I NORDIC — OFFICE OF ARCHITECTURE,
 • Sivilarkitekt MNAL Berit M. Ivsersen, sivilarkitekt MNAL, Børve Borchsenius Arkitekter AS

 Jurysekretærfunksjonen vil bli ivaretatt av NALs konkurransesekretariat. Juryens sekretær er: Konkurranseleder i NAL/sivilarkitekt MNAL Gisle Nataas.

Jurykriterier (vedtatt av formannskapet 23.04.19):

Overordnet arkitektonisk grep:

Samlet skal de arkitektoniske grep medvirke til å få et nøkternt ikonbygg, som gir rom for

hverdagslivet og samtidig vekker oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt:

– med referanser til og som tolker Ibsens verk.

– gir form til Skien som den gode og inkluderende møteplassen.

– skaper forbindelser mellom Ibsenbiblioteket, Ibsenhuset og byen, både visuelt og funksjonelt.

– legger til rette for mangfoldig bruk, både effektiv hverdagsbruk, unike opplevelser og fordypning over tid.

– integrerer funksjoner og tjenester i én institusjon på en arealeffektiv måte, der samme areal kan fylle flere funksjoner på ulike tider av døgnet.

– gjør det lett å orientere seg og forflytte seg i bygget for publikum, i alle aldre og med ulike funksjonsnivåer.

Bærekraftige løsninger-miljømessig og økonomisk:

– som etterstreber/beskriver løsninger som vil gi en vesentlig reduksjon i klimafotavtrykket (i forhold til sammenliknbare referansebygg).

– har materialkvaliteter som tåler intensiv bruk over tid.

– som sikrer lave driftskostnader i et livsløpsperspektiv.

Gjennomførbarhet:

– konseptet skal kunne skaleres opp og ned, avhengig av endelige vedtak om økonomiske rammer og nasjonale oppgaver.

– synliggjøre opp- og nedskaleringsmulighetene gjennom å prioritere hvilke deler av prosjektet som kan økes/reduseres dersom byggekostnadene skal tilpasses.