Framdrift

Arkitektkonkurransen er nå avsluttet og juryen har kåret en vinner på hver lokalisering.Hovedutvalgene, formannskapet og bystyret får nå to saker til politisk behandling, lokalisering av Ibsenbiblioteket og prinsipper for drift.

Tidsplanen er slik:

16. januar 2020: Temamøte for bystyret om Ibsenbiblioteket i Ibsenhuset.

11. februar 2020: UKMB (Utvalg for klima, miljø og byutvikling)

12. februar 2020: Utvalg for helse og omsorg

13. februar 2020: Utvalg for oppvekst

14.februar 2020: UKIFF (Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet) behandler saken om lokalisering av Ibsenbiblioteket og saken om prinsipper for driften.

25. februar 2020: Formannskapet behandler saken om lokalisering av Ibsenbiblioteket og saken om prinsipper for driften.

05. mars 2020: Bystyret fatter vedtak i sak om lokalisering av Ibsenbiblioteket og i sak om prinsipper for drift.

 

6. desember 2019 – 05. mars 2020: Utstilling av konkurranseforslagene i Stockmanngården og smakebiter på Skien bibliotek.

 

Du kan se en visualisering av framdriftsplanen her.