Framdrift

Skien bystyret vedtok 5. mars 2020 Kulturkvartalet som lokalisering for Ibsenbiblioteket. De neste månedene vil kommunen sende søknader på investeringsmidler til prosjektet. I tillegg forberede en ny sak om videre framdrift som kommer høsten 2020.

Du kan se en visualisering av framdriftsplanen her.