Framdrift

Skien bystyret vedtok 5. mars 2020 Kulturkvartalet som lokalisering for Ibsenbiblioteket. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2027.