Politisk behandling

Arkitektkonkurransen er avsluttet og juryen har valgt to vinnere. Nå skal politikerne våre velge om Ibsenbiblioteket skal bygges i Kulturkvartalet eller Meierikvartalet. Saken kommer opp til politisk behandling etter denne planen:

11. februar 2020: Utvalg for klima, miljø og byutvikling (UKMB)

12. februar 2020: Utvalg for helse og omsorg 

13. februar 2020: Utvalg for oppvekst

14.februar 2020: Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet (UKIFF) behandler saken om lokalisering av Ibsenbiblioteket og saken om prinsipper for driften.

25. februar 2020: Formannskapet behandler saken om lokalisering av Ibsenbiblioteket og saken om prinsipper for driften.

5. mars 2020: Bystyret fatter vedtak i sak om lokalisering av Ibsenbiblioteket og i sak om prinsipper for drift.

Under finner du en liste med lenker til saksdokumenter og politiske vedtak om Ibsenbiblioteket.

Saken skal først behandles i Utvalg for klima, miljø og byutvikling (UKMB)
Sak 7/20 - Lokalisering av Ibsenbiblioteket og Sak 8/20 Ibsenbiblioteket - prinsipper for drift

Formannskapet 23.04.2019

18/19 Jurykriteriene til arkitektkonkurransen

 

Formannskapet 29.01.2019

1/19 Revidert prosjektplan Ibsenbiblioteket

 

Bystyret 15.11.2018

177/18 Lokalisering av Ibsenbiblioteket


Formannskapet 25.09.2018

49/18 Lokalisering av "Ibsenbiblioteket"Formannskapet 29.08.2017

 

Formannskapet 29.08.2017

48/17 "Ibsenbiblioteket"

 

Bystyret 01.06.2017

81/17 Ibsenbiblioteket - Lokalisering og videre prosess

 

Formannskapet 25.04.2017

24/17 Ibsenbiblioteket - Lokalisering og videre prosess

 

Formannskapet 21.03.2017

8/17 Status om Ibsenbiblioteket og studietur for Formannskapet

 

Bystyret 15.12.2016

243/16 "Ibsenbiblioteket" prosjektplan for perioden 2016-2019

 

Formannskapet 24.10.2016

78/16 "Ibsenbiblioteket" prosjektplan for perioden 2016-2019

 

Bystyret 10.03.2016

55/16 "Ibsenbiblioteket" - rapport fra forprosjektet om nytt bibliotek og Ibsen besøkssenter. 

 

Formannskapet 01.03.2016

14/16 "Ibsenbiblioteket" - rapport fra forprosjektet om nytt bibliotek og Ibsen besøkssenter.