Politisk behandling

Skien bystyret vedtok 5. mars 2020 Kulturkvartalet som lokalisering for Ibsenbiblioteket. De neste månedene vil kommunen sende søknader på investeringsmidler til prosjektet. I tillegg forberede en ny sak om videre framdrift som kommer høsten 2020.

Under finner du en liste med lenker til saksdokumenter og politiske vedtak om Ibsenbiblioteket

Bystyret 16.06.2022 

Sak 77/22 Ibsenbiblioteket – status byggeprosjektet og sak 78/22 Ibsenbiblioteket – driftsmodell

UKMB 26.10.2021

Sak 86/21 - Ibsenbiblioteket - klimareduserende tiltak

Bystyret 01.10.2020

Sak 126/20 - Ibsenbiblioteket - videre prosess

Bystyret 05.03.2020

Sak 21/20 Lokalisering av Ibsenbiblioteket og sak 22/20 Ibsenbiblioteket- prinsipper for drift

Formannskapet 23.04.2019

18/19 Jurykriteriene til arkitektkonkurransen

Formannskapet 29.01.2019

1/19 Revidert prosjektplan Ibsenbiblioteket

Bystyret 15.11.2018

177/18 Lokalisering av Ibsenbiblioteket

Formannskapet 25.09.2018

49/18 Lokalisering av "Ibsenbiblioteket"Formannskapet 29.08.2017

Formannskapet 29.08.2017

48/17 "Ibsenbiblioteket"

Bystyret 01.06.2017

81/17 Ibsenbiblioteket - Lokalisering og videre prosess

Formannskapet 25.04.2017

24/17 Ibsenbiblioteket - Lokalisering og videre prosess

Formannskapet 21.03.2017

8/17 Status om Ibsenbiblioteket og studietur for Formannskapet

Bystyret 15.12.2016

243/16 "Ibsenbiblioteket" prosjektplan for perioden 2016-2019

Formannskapet 24.10.2016

78/16 "Ibsenbiblioteket" prosjektplan for perioden 2016-2019

Bystyret 10.03.2016

55/16 "Ibsenbiblioteket" - rapport fra forprosjektet om nytt bibliotek og Ibsen besøkssenter. 

Formannskapet 01.03.2016

14/16 "Ibsenbiblioteket" - rapport fra forprosjektet om nytt bibliotek og Ibsen besøkssenter.