Arkitektkonkurranse - Fase 2

 

Ditt+mitt+vårt

Prosjektet skal i gang med en ny medvirkningsrunde høsten 2018 og vinter 2019. Her blir det fokus på utvikling av tjenestene i Ibsenbiblioteket. Dette blir et viktig underlag for fase 2 av arkitektkonkurransen. Det kommer mer informasjon her om hvordan du kan delta slik at Ibsenbiblioteket blir litt ditt.

Rom- og funksjonsprogram

Prosjektet skal utarbeide rom- og funksjonsprogram for bygget vinteren 2019. Dette blir bestillinga av bygget som skal tegnes i fase 2 av arkitektkonkurransen. Det kommer mer informasjon om denne prosessen i løpet av høsten 2018.

Ibsen-dimensjonen

Prosjektet skal videreutvikle Ibsen-prinsippene vinteren 2019. Slik at det tilpasses bestillinga på fase 2 av arkitektkonkurransen. Det kommer mer informasjon om denne prosessen i løpet av høsten 2018.

Bærekraftig byggeri

Ibsenbiblioteket er en pilot på flere felt, og vil også ha stort fokus på bærekraftige løsninger, klima og miljø. For folkehelsa vil satsingen være positiv med en lavterskel møteplass i byen. I fase 1 av arkitektkonkurransen er bærekraft et av temaene prosjektet har fått innspill på, og som vil bli godt integrert i prosjektets videre utvikling.

Ibsenbiblioteket bygges i langsiktig perspektiv, og skal kunne endre seg i takt med samfunnsendringene. Vi er midt i en stor teknologisk utvikling og digitalisering av offentlige tjenester. Samtidig vet vi at bibliotekene har en viktig samfunnsrolle i det at de er uavhengige, verdinøytrale og kunnskapsbaserte møteplasser. Bibliotekene blir kanskje enda viktigere i framtidens samfunn med tanke på de fysiske møtene mellom folk, og livslang læring basert på de individuelle behov.

Det vil vektlegges gode løsninger for miljø og klima i fase 2 av arkitektkonkurransen og iprosjekteringsfasen. Det vil vektlegges god tilgjengelighet for gående og syklende.

Prosjektet skal utvikles med tanke på bærekraft og miljøkrav, som en del av bestillinga på fase 2 av arkitektkonkurransen.