Prekvalifikasjon arkitektkonkurranse

Skien kommune skal gjennomføre en arkitektkonkurranse for Ibsenbiblioteket

Skien kommune skal gjennomføre en arkitektkonkurranse for Ibsenbiblioteket på to lokaliseringsalternativer; Meierikvartalet og Kulturkvartalet. Konkurransene gjennomføres som to begrensede plan- og designkonkurranser.

Som søker til plan- og designkonkurransen kan du velge å delta i prekvalifiseringen på begge, eller en av lokaliseringsalternativene. Det skal velges ut 3 søkerteam på hvert lokaliseringsalternativ; 3 på Kulturkvartalet og 3 på Meierikvartalet. Det er utarbeidet konkurranseprogram som er tilpasset hvert lokaliseringsalternativ.

 

Søknadsfrist for prekvalifisering er 20. juni.

Konkurransedokumentene publiseres på Doffin torsdag 23. mai.