Ibsen 2028

Skien har en tusenårig historie, og er en by med stolte kulturtradisjoner. Henrik Ibsen - en av verdens mest kjente kunstnere - hadde hele sin barndom i Skien. Med dette som utgangspunktet har Skien en ambisjon om å bli en nasjonal og internasjonal besøksattraksjon, med utgangspunkt i Ibsen. Her er det et stort potensiale å ta ut. Hvordan skal vi klare å få til dette? Hvordan skal vi jobbe sammen? Og hva skal vi strekke oss etter?

Skien har i dag besøksattraksjoner knyttet til arven etter Henrik Ibsen. Skien har tre store og viktige Ibsen-aktører med Telemark museum, Teater Ibsen og Ibsenhuset. I tillegg jobber Skien kommune med prosjektet «Ibsenbiblioteket» – et nytt bibliotek, innbyggerservice, turistinformasjon og Ibsen-besøkssenter i Skien sentrum.

Bystyret vedtok at Ibsenbiblioteket skal være en motor i byutviklinga, og at Ibsenbiblioteket skal planlegges med tanke på å bli en reiselivsattraksjon av nasjonal og internasjonal interesse. For Skien betyr dette at utvikling av Skien sentrum og Skien som reisemål er to sider av samme sak.

Skien er i gang med et forstudie med tema Skien som reisemål. Denne prosessen skal gi en felles forståelse av hvilke roller de ulike aktørene kan og skal spille i arbeidet med kulturturisme med utgangspunkt i arven etter Henrik Ibsen. Visit Telemark er prosjektansvarlig og Skien kommune er prosjekteier for Ibsen2028.

Prosjektgruppa er sammensatt av Skien kommune, Skien by, Grenland næringsforening, Telemark museum, Teater Ibsen, Ibsenhuset, Telemark fylkeskommune, Telemarkskanalen regionalpark og Visit Telemark. Norsk Turistutvikling er prosjektledere for forstudien.

Utvikling av Skien som reisemål følger programmet Innovasjon Norge har for utvikling av reisemål. Forstudien varer fra september 2018 til og med februar 2019.

I 2028 er det 200-år siden Ibsen ble født i Skien, et nasjonalt og internasjonalt litterært jubileum. Dette vil Skien naturlig nok markere.