Hvilken Ibsen?

Som hjembyen til Ibsen forvalter Skien et litterært og kulturhistorisk ikon. Ibsens univers er stort både i tid og utstrekning – og det fortsetter å vokse etter hvert som Ibsens stykker leses, spilles og fortolkes på nytt i ulike deler av verden. Hvilken Ibsen skal Ibsenbiblioteket formidle? Og hvordan kan tema eller prinsipper knyttet til Ibsen inngå i romlige og arkitektoniske løsninger?

 Høsten 2017 utarbeidet prosjektet et dokument der intensjoner og prinsipper i Ibsens litteratur og verker er sammenstilt. Dokumentet presenterer eksempler på tema og prinsipper for bygg og utstillinger, og er utarbeidet av Jon Nygaard, Benedikte Berntzen og Anette Storli Andersen. Dokumentet var en del av underlaget til fase 1 av arkitektkonkurransen.

I konkurransegrunnlaget var dette en del av oppgaven lagene fikk:

  • Ibsenbiblioteket skal være et viktig bidrag i utviklingen av den framtidige byen Skien, være med på å gjøre Skien til et attraktivt reisemål og å utvikle byen som en Ibsen-by til glede for både innbyggere og tilreisende. Ibsenbiblioteket skal bli en nyskapende formidlingsarena i det internasjonale Ibsen-feltet. Der skal alle besøkende – uansett alder og hvor hen i verden de kommer fra – få en enestående opplevelse. Det skal være en inngang til Ibsen for dem som ikke kan noe eller bare har hørt om Ibsen. De som allerede kjenner Ibsen, skal kunne kjenne igjen ”sin” Ibsen, men samtidig skal de forundres over at kunstneren Ibsen er så mye mer enn de noen gang har tenkt på. Ibsenbiblioteket må også i seg selv være en attraksjon der både arkitekturen og innholdet er klart forankret i Skiens historie og Ibsens liv, verk og resepsjonshistorie. Det er et mål at Ibsenbiblioteket blir et markert bygg i byen Skien, men byen Skien må også bli en markert del av bygget. Bygget må synes i byen – og byen må synes i bygget. Gjennom parallelloppdraget etterspør vi ideer til fysisk og konseptuell formidling av Henrik Ibsens liv, virke og resepsjonshistorie og hvordan Ibsen-tematikken kan fungere som et gjennomgående element i nyetableringa.

Besvarelsene til de tre lagene gir konkrete forslag på hvordan Ibsen-elementer kan inngå i det nye biblioteket, slik at Ibsenbiblioteket kan drive Ibsen-formidling for alle målgrupper, men uten at formidlingen av Ibsen er like intens eller eksplisitt over alt. Utgangspunktet er at Ibsenbiblioteket inviterer til å utforske Ibsen, samtidig som Ibsenbiblioteket også skal være et sted for de som har andre ærend. Les mer om besvarelsene under fanen arkitektkonkurranser, fase 1.


Illustrasjon fra Arkitema arkitekter med samarbeidspartnere.