Innbyggerservice

Innbyggerservice er stedet hvor besøkende kan få svar på spørsmål om offentlige tjenester og hjelp til å bruke selvbetjeningsfunksjoner. I dag gir servicesenteret i Skien kommune veiledning innenfor alle kommunens rundt 500 forskjellige tjenester, i tillegg til noen fylkeskommunale og statlige tjenester. Ibsenbiblioteket vil inneholde en utvidet innbyggerservice.

Prosjektet Ibsenbiblioteket har sammen med biblioteket, servicesenteret og veiledningen hos NAV vurdert hvilke tjenester innbyggerservice skal inneholde. Både biblioteket, servicesenteret og veiledningen hos NAV får i dag mange av de samme spørsmålene. Ved å samle alle tjenestene på ett sted vil vi gjøre det enklere for publikum: det blir ett sted å henvende seg for å få veileding i offentlige tjenester uten å ha avtalt tid på forhånd.

Brukervennlige digitale løsninger  på NAV sine nettsider og på Skien kommunes nettsider gjør det enklere å veilede på tvers. Gjennom sambruk av formidlingskompetanse og formidlingsteknologi på Ibsenbiblioteket skal innbyggerservice formidle politiske vedtak og byutviklingsprosjekter til besøkende. Målet er at det skal være enkelt for innbyggerne å orientere seg i saker der man som innbygger kan uttale seg og påvirke, før de endelige beslutningene er fattet. Slik skal innbyggerservice legge til rette for økt demokratisk deltakelse fra innbyggerne.

I dag driver både biblioteket og servcesenteret med utlån. Innbyggerservice ved Ibsenbiblioteket skal drive utstyrssentralen, der innbyggere og frivillige foreninger i Skien kan låne fritidsutstyr til sommer- og vinterbruk, som for eksempel ski, skøyter, kano og lavvo. Turistinformasjonen skal også inngå i Ibsenbiblioteket.


Vi har kartlagt behovet til et utvidet innbyggerservice med utstyrsentral og turistinformasjon til 1000 kvm. Slik konseptet er satt sammen er kvadratmetrene fordelt på ulike soner og integrert med bibliotek og besøkssenter.

Du finner fyldigere presentasjoner av det utvidede servicesenteret under fanen Arkitektkonkurranser, fase1.