Nye tjenester

Hvordan få til samvirke og tjenesteinnovasjon mellom bibliotek, besøkssenter, innbyggerservice, NAV-veiledning og Ibsen-besøkssenter? Og hvordan kan "Ibsenbiblioteket" bli en utvidet demokratisk arena?

I konkurransegrunnlaget for arkitektkonkurranse fase 1 var dette en del av oppgaven:

 

  • Ifølge folkebibliotekloven er folkebibliotekenes oppgaver blant annet å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Bibliotekene skal drive aktiv formidling, stille bøker og andre medier gratis til disposisjon, og de skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. I tråd med bibliotekets samfunnsoppdrag er det et mål at "Ibsenbibliotekets" virksomhet skal føre til økt samfunnsengasjement og økt demokratisk deltakelse. Det skal også bidra til økt stolthet over byen og byens identitet. Biblioteket er en av de arenaene som bidrar til å skape like muligheter og å redusere forskjeller mellom innbyggerne. Det er også en institusjon som har stor betydning for integrering. Nasjonalt er biblioteket den mest brukte kulturarenaen og den mest populære offentlige tjenesten. Dette ønsker Skien kommune å bruke aktivt ved å integrere et utvidet servicesenter, enkel veiledning fra NAV og en utvidet turistinformasjon i biblioteket. "Ibsenbiblioteket" skal også tilrettelegge for frivilligheten. I Skien kommune etterspør vi ideer og innspill på hvordan denne nye demokratiske arenaen kan ta form. Oppdragsgiver ønsker å se innovative innspill til hvordan de ulike funksjonene kan gi ønskede og uventede positive virkninger – både for besøkende, ansatte, for byliv og bruk av bygningen.

 

Alle de tre arkitektlagene arbeidet med denne oppgaven og kom med analyser og innspill til hvordan "Ibsenbiblioteket" kan skape produktivt samarbeid mellom ulike virksomheter og mellom ulike publikumsgrupper. Lokaliseringen vil være avgjørende for hvilke synergier og samarbeid "Ibsenbiblioteket" kan inngå i og medvirke til. Mer informasjon om arkitektlagenes anbefalinger for publikumsutvikling og synergier finner du under fanen Arkitektkonkurranser, fase 1