Nytt bibliotek

Vi er midt i en stor teknologisk utvikling og digitalisering av offentlige tjenester. Det betyr økt tilgjengelighet, samtidig som det oppstår et behov for en annen type opplæring og veiledning. Bibliotekene har en viktig samfunnsrolle som ikke-kommersielle, uavhengige, verdinøytrale og kunnskapsbaserte møteplasser, som er tilgjengelige for alle. Biblioteket er et sted alle kan komme til med sine forkunnskaper og interesser og få   Denne funksjonen tror vi vil bli enda viktigere i årene framover.

De fysiske mediene har fortsatt en sentral plass i bibliotek, men ak­tiviteter og møteplassfunksjonen kommer i tillegg. Dette krever noe av lokalene til biblioteket både i størrelse og utforming. Vi har kartlagt behovet til nytt bibliotek i Skien til 4000 kvm. Slik konseptet er satt sammen er disse kvm fordelt på ulike soner og integrert med innbyggerservice og besøkssenter. Det er planlagt en egen Ibsenavdeling.

Det viktig at alle sonene i biblioteket utformes med tanke på fleksibilitet. I dag har biblioteket mange besøkende i alle aldre og med ulike interesser. Det er mange som bruker biblioteket til annet enn å låne bøker. Vi har besøkende som kommer innom for å lese aviser og tidsskrifter. Vi har skoleklasser og barnehager innom. Særlig voksenopplæringen er ofte på biblioteket enten for å orientere seg om tilbudene vi har eller delta på språkkafé. Biblioteket har grupperom og lesesal som benyttes flittig. Noen frivillige lag- og foreninger legger møtene sine til biblioteket. Videre har vi PCer til fri benyttelse, kopimaskin og skanner som ikke alle har tilgang til hjemmefra. Arrangementene i biblioteket øker stadig i omfang, og tiltrekker seg ulike målgrupper. Med dagens tilbud er det stort mangfold i besøkende, og med nytt bibliotek må vi regne med at dette mangfoldet blir enda større.

Du finner fyldigere presentasjoner av den planlagte bibliotekdelen under fanen Arkitektkonkurranser, fase1.