Lokaliseringsanalyser

Uansett hvilken lokalisering som velges for Ibsenbiblioteket vil denne satsingen være et løft for sentrum, for Skien by som helhet og for regionen Vestfold- og Telemark.

Hvis Ibsenbiblioteket bygges i fullskala vil satsingen, og Skien, også posisjonere seg nasjonalt og internasjonalt. Samtidig vil de to lokaliseringsalternativene, Kulturkvartalet og Meierikvartalet, gi to forskjellige profiler til satsingen. De to kvartalene har forskjellige kvaliteter som vil få konsekvenser for videre utvikling av Ibsenbiblioteket. Og få konsekvenser for utviklingen i de to kvartalene i sentrum, med eller uten Ibsenbiblioteket.

Lag 1: Jaja arkitekter, Everyday studio og Jac studio.

Du kan bla i analysen her.

Last ned hele analysen som en pdf-fil her.

 

Lag 2: Arkitema arkitekter, Rosan Boch studio og Nan Dahlkild.

Du kan bla i analysen her.

Last ned hele analysen  som en pdf-fil her.