Meierikvartalet

Ved å plassere Ibsenbiblioteket i Meierikvartalet vil det ligge midt i folkestrømmen i byen. I den mest trafikkerte løypa. Dette gir også store muligheter for drop-in besøk, de uplanlagte besøkene. Dette gir også en forskjell i et kommersielt potensiale for kafé, galleributikk og tilstøtende tjenester.

Den store styrken i Meierikvartalet er at Ibsenbiblioteket vil kunne flettes tett sammen med bylivet, både folkelivet/lokalbefolkningen, med næringslivet i sentrum og mindre kulturaktører. Den andre unike styrken i dette alternativet er at bygget blir plassert der Ibsen ble født. Dette gir noen helt spesielle formidlingskvaliteter og det kan være utslagsgivende for noen besøkende som vil oppleve Ibsen. I dette alternativet må tomtene erverves, de nye byggene må forholde seg til resterende bygg og hele kvartalet. Det vil være nødvendig å rive noen bygg og gjenbruke bygg, dette vil avklares i fase 2 av arkitektkonkurransen. Dette gir både en miljøgevinst og kan gi en spennende arkitektonisk løsning. Arealeffektivt bygg med stort fokus på miljøriktige løsninger vil vektlegges. Det å forholde seg til eksisterende bygg og strukturer kan gi større utfordringer i planleggings- og byggefasen.

Dette alternativet vil gi samspill med private investorer som ønsker å utvikle de delene av kvartalet som ikke kommunen skal disponere til Ibsenbiblioteket.

Samhandling og samarbeid med Ibsenhuset og andre kulturaktører vil være aktuelt og viktig også ved en lokalisering i Meierikvartalet. Det vil også være hensiktsmessig å jobbe med utforming av Skistredet, og gjøre grep som knytter Kulturkvartalet tettere på bylivet, selv om «Ibsenbiblioteket» blir etablert i Meierikvartalet. Dette vil også gi flere synergier mellom Ibsenhuset og Ibsenbiblioteket med en lokalisering i Meierikvartalet.

Handelstorget kan brukes til store events og bakgårdene til små arrangementer.

Ved en plassering av Ibsenbiblioteket i Meierikvartalet vil Ibsenbiblioteket mer naturlig etableres som en ny moderne demokratisk arena, midt i bylivet. De nye funksjonene som innbyggerservice, urbant kontor og folkeverksted blir lett tilgjengelig og nye typer samarbeid kan utvikles. Meierikvartalet vil gi Ibsenbiblioteket en sentral beliggenhet med et stort bylivspotensial.