Framdrift

Skien er en av Norges eldste byer og har siden middelalderen vært en livlig og viktig møteplass. Skien skulde du ha' set noget mere av, har Ibsen sagt en gang. Nå er tida inne.

Ibsenbiblioteket ble vedtatt som et treårig hovedprosjekt i desember 2016, for årene 2017, 2018 og 2019. Det ble gjennomført et forprosjekt 2014 og 2015. I 2018 ble fase 1 med parallelloppdrag gjennomført. I 2019 skal fase 2 med arkitektkonkurranse gjennomføres.

Du kan se en visualisering av framdriftsplanen her.